Vertex Privacy Notice (Danish | Dansk)

Meddelelse om databeskyttelse

Sidst opdateret: 8. juli 2019

Denne meddelelse om databeskyttelse beskriver praksisserne for databeskyttelse i Vertex Pharmaceuticals Incorporated og dets datterselskaber og associerede virksomheder, herunder men ikke begrænset til de enheder, der står opført her (samlet, ”Vertex”). Denne meddelelse om databeskyttelse beskriver, hvordan vi indsamler, anvender, fremlægger og på anden vis behandler personoplysninger, og forklarer de rettigheder og valg, der er tilgængelige for enkeltpersoner med hensyn til deres oplysninger.

Vertex kan udsende yderligere meddelelser om databeskyttelse til enkeltpersoner på det tidspunkt, vi indsamler deres data. Eksempelvis sender vi en specifik meddelelse om databeskyttelse til deltagere i kliniske forsøg, som beskriver vores praksisser for databeskyttelse i forbindelse med udførelsen af kliniske forsøg. Denne type ”rettidig” meddelelse vil være gældende for, hvordan vi kan behandle de oplysninger, du giver på det tidspunkt.

Bemærk venligst, at denne meddelelse om databeskyttelse ikke gælder for Vertex’ behandling af medarbejder- eller leverandørdata.

Klik på linkene herunder for at hoppe til forskellige afsnit af meddelelsen om databeskyttelse:

Personoplysninger, vi indsamler

Hvis personoplysninger, vi indsamler

Vi indsamler personoplysninger om følgende typer personer: deltagere i kliniske forsøg, patienter, patienters familiemedlemmer, sundhedsprofessionelle eller advokater, læger og andet sundhedspersonale, investigatorer i kliniske forsøg, forskere, farmaceuter, leverandører, konsulenter, jobansøgere, frivillige, besøgende på vores kontorer og andre personer, som interagerer direkte med Vertex eller dets serviceleverandører eller forretningspartnere, herunder brugere af hjemmesider og mobilapplikationer.

Hvordan vi indsamler personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger:

 • Direkte fra personer
 • Gennem vores hjemmesider og mobilapps
 • Fra sundhedspersonale
 • Fra CRO’er (kontraktforskningsorganisationer) og investigatorer i kliniske forsøg
 • Fra statslige organer eller offentlige arkiver
 • Fra tredjepartsserviceleverandører, dataformidlere eller forretningspartnere
 • Fra branche og patientgrupper og -foreninger
 • Fra sociale medier eller andre offentlige fora (herunder oplysninger om uønskede hændelser eller klager om produktkvalitet)
 • Gennem rekruttering

Typer af personoplysninger, vi indsamler

De typer af personoplysninger, vi indsamler og deler, afhænger af karakteren af den relation, du har med Vertex, og kravene under gældende love. De typer af personoplysninger, vi indsamler, omfatter:

 • Sundhedsmæssige og lægelige oplysninger (såsom oplysninger om sundhedsforsikring, oplysninger om fysiske og mentale sundhedstilstande og diagnoser, behandlinger for sygdomme, genetiske oplysninger, familie-anamnese og medicin, en enkeltperson måtte tage, herunder dosering, tidspunkter og frekvens), som vi indsamler i forbindelse med styring af kliniske forsøg, udførelse af forskning, levering af programmer for patientstøtte, distribution og markedsføring af vores produkter, styring af anvendelse med særlig udleveringstilladelse og EAP-programmer (programmer for udvidet adgang) og sporing af rapporter om uønskede hændelser
 • Personlige og forretningsmæssige kontaktoplysninger og -præferencer (såsom navn, jobtitel og arbejdsgivernavn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og kontaktoplysninger i nødstilfælde)
 • Biografiske og demografiske oplysninger (såsom fødselsdato, alder, køn, civilstand og oplysninger vedrørende eventuelle forældre eller værger)
 • Professionelle referencer, uddannelses- og erhvervshistorie, institutionelle og regeringsmæssige tilknytninger, baggrundstjek, præstationsevalueringer, talent- og personlighedsvurderinger samt den type oplysninger, der inkluderes i en dataliste eller CV med uddannelses- og arbejdshistorie (såsom erhvervserfaring, uddannelse, løn og sprogkundskaber)
 • Hvis du er en tredjepart, som vi har eller overvejer et kontraktmæssigt forhold, som fx sundhedsfagperson, indsamler vi offentligt tilgængelige oplysninger, der relaterer sig til din praksis, som fx licensoplysninger, disciplinærhistorik, tidligere sagsanlæg og regulatoriske retsprocesser og andre due diligence-relaterede oplysninger
 • Betalingsrelaterede oplysninger, vi har behov for at kunne betale for professionelle serviceydelser, såsom konsultation, som enkeltpersoner måtte levere til os (såsom skatte/momsregistreringsnummer og bankoplysninger)
 • Hvis du er en sundhedsfaglig person, indsamler vi oplysninger om de programmer og aktiviteter, som du har deltaget i, vores interaktioner med dig, din udskrivning af recepter på vores produkter og de aftaler, du har udført med os
 • Brugernavn og adgangskode, som du kan vælge i forbindelse med oprettelsen af en konto på vores hjemmeside eller mobilapplikation
 • Dit billede, brugernavn på sociale medier eller din digitale eller elektroniske signatur
 • Offentligt tilgængelige oplysninger (såsom kommentarer, der beskriver støtte til og erfaring med Vertex-produkter)
 • Hvis du er besøgende på et Vertex-kontor, indsamler vi oplysninger gennem closed circuit-TV (CCTV)
 • Andre oplysninger, du giver til os (eksempelvis i e-mails, i telefonopkald, gennem vores hjemmesider eller mobilapplikationer eller i anden korrespondance, såsom markedsundersøgelser, med Vertex eller dets serviceleverandører eller forretningspartnere)
Vores anvendelse af personoplysninger

Vi kan anvende personoplysninger til følgende formål, forudsat at sådan anvendelse er tilladt under lokal lov:

 • Kommunikation med dig om de produkter og serviceydelser, vi tilbyder, og svar på anmodninger, forespørgsler, kommentarer og forslag
 • Analyse og forbedring af vores kommunikation og strategier (herunder ved at identificere, hvornår e-mails sendt til dig er modtaget og læst, samt dine interaktioner med os, herunder på vores hjemmesider og mobilapplikationer)
 • Drift, evaluering, beskyttelse og forbedring af vores forretning (herunder vores fysiske kontorsteder), vores hjemmesider og mobile applikationer samt andre produkter og serviceydelser, som vi tilbyder (herunder for at forske i og udvikle nye produkter og serviceydelser)
 • Tilpasning af det indhold, vi viser og sender til dig i vores kommunikation og på vores hjemmesider og mobilapps
 • Udvikling, personalisering og udførelse af salg, marketing og kundeaktiviter, herunder levering af programmer og materialer
 • Administration og analyse af spørgeundersøgelser og andre markedsundersøgelser
 • Bemanding, facilitering, udførelse og styring af kliniske forsøg
 • Sporing og besvarelse af bekymringer om sikkerhed og produktkvalitet (herunder tilbagetrækning af produkter)
 • Overholdelse af lovpligtige overvågnings- og rapporteringsforpligtelser (herunder dem, der er relateret til uønskede hændelser, produktklager, forbrugsgennemsigtighed og patientsikkerhed)
 • Analyse af brugen af vores produkter
 • Støtte til, facilitering af og arrangering af rejse og anden logistik til offentlige sundhedsinitiativer, symposier, konferencer og videnskabelige, uddannelsesmæssige, lokale og frivillige events, herunder events på Vertex-kontorer
 • Facilitering af programmer for overholdelse af medicinering
 • Styring af adgang til vores produkter, herunder hvor loven begrænser adgangen til autoriserede læger
 • Facilitering af akademisk og anden forskning og studier
 • Hvis du er en tredjepart, som vi har et kontraktmæssigt forhold til, udfører og håndhæver vi kontraktmæssige betingelser, der regulerer vores forhold med dig og, hvor anvendeligt, betaler vi dig for definerede eller aftalte ydelser
 • Definition og styring af relevante patientengagerende aktiviteter og patientstøtteprogrammer (herunder delvis egenbetaling og anden finansiel assistance, hvor det er tilgængeligt)
 • Identificere, interagere og engagere sig med sundhedsfagpersoner, herunder opinionsdannere og eksterne eksperter
 • Tildele legater og stipendier
 • Tildeling af forfatterskab til akademiske og promoverende materialer
 • Overholdelse af juridiske og lovmæssige krav, retslig proces og vores virksomhedspolitikker (herunder due diligence og kontraktmæssige aktiviteter)
 • Beskyttelse mod, identifikation, undersøgelse af og reaktion på svindel, illegal aktivitet (såsom tilfælde af hacking eller misbrug af vores hjemmesider og mobile applikationer) og fordringer og andre forpligtelser, herunder ved at tvangsfuldbyrde de vilkår og betingelser, som gælder for de serviceydelser, vi leverer
 • Facilitering og forbedring af vores rekrutteringsaktiviteter (såsom behandling af jobansøgninger, evaluering af en kandidat til en ansættelsesaktivitet, analysering af tendenser og overvågning af rekrutteringsstatistikker)

Vi kan sammenstille og/eller anonymisere enhver oplysning, vi indsamler, så oplysningerne ikke længere identificerer nogen specifik person. Vi kan anvende, fremlægge og på anden vis behandle sådanne oplysninger til vores egne legitime forretningsformål – herunder historiske og statistiske analyser og forretningsplanlægning – uden begrænsning.

I nogle situationer kan vi have en separat aftale eller relation med dig med hensyn til en specifik type behandling af dine oplysninger, eksempelvis hvis du deltager i et særligt program, aktivitet, event eller klinisk forsøg. Disse situationer vil være dækkede af særlige vilkår, meddelelser om databeskyttelse eller samtykkeerklæringer, som giver yderligere oplysninger om, hvordan vi vil anvende dine oplysninger. Vi vil respektere disse yderligere vilkår med hensyn til dine oplysninger, og vi anbefaler således stærkt, at du gennemlæser de yderligere vilkår, inden du deltager i nogen programmer

Personoplysninger, som vi deler

Vertex deler personoplysninger til formålene beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse eller gennem en specifik ”rettidig” meddelelse om databeskyttelse på tidspunktet, hvor vi indsamler oplysningerne.

De typer af personer eller enheder, vi deler personoplysninger med, omfatter:

 • Vertex’ associerede virksomheder og datterselskaber
 • Serviceleverandører, der udfører serviceydelser på vores vegne, herunder:
  • CRO’er, som udfører kliniske forsøg på vores vegne
  • Leverandører af dataopbevaring og -analyser
  • Kundeservice (herunder vores medicinske oplysningslinje) og patientstøtte-leverandører (herunder for produktkvalitet og rapportering af uønskede hændelser, assistance til delvis egenbetaling for patienter, overholdelsesprogram for medicinindtagelse etc.)
  • Serviceleverandører for tilbagekaldelse af produkter
  • Teknologileverandører (inklusive teknisk support, e-mail- og webhosting-leverandører, marketings- og annonceringsteknologileverandører, e-mail- og SMS-kommunikationsleverandører, udviklere af mobilapps)
  • Eventplanlægnings- og rejseorganisationer, der hjælper med at facilitere Vertex-programmer
  • Betalings-, forsendelses- og opfyldelsesserviceleverandører
 • Kontrolinstanser over hele verden, som krævet af loven, herunder i forbindelse med overvågning, gennemgang og godkendelse af vores studier, produkter og serviceydelser samt rapportering af uønskede hændelser
 • Partnere, sammen med hvem vi udvikler produkter eller serviceydelser
 • Sundhedspersonale, forskere, akademikere og offentlige sundhedsorganisationer
 • Forlæggere

Medmindre det er forbudt under gældende lov, kan vi fremlægge personoplysninger som en del af forretningstransaktioner, eksempelvis en fusion, erhvervelse, omorganisering, joint venture eller finansiering eller salg af vores aktiver, og kunne blive solgt eller overført til en tredjepart som del af en sådan transaktion. Vi kan offentliggøre personoplysninger til en efterfølgende enhed i tilfælde af insolvens, konkurs eller bobehandling. Efter et sådant salg eller overførsel kan du kontakte modtageren med ethvert spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger.

Ydermere kan vi dele dine oplysninger for at overholde lovmæssige og regulatoriske krav og beskytte mod svindel, illegal aktivitet (såsom at identificere og reagere på tilfælde af hacking eller misbrug af vores hjemmesider og mobile applikationer) samt fordringer og andre forpligtelser.

Cookies og andre oplysninger indsamlet med automatiske midler

Vi, vores serviceleverandører og vores forretningspartnere kan også indsamle visse oplysninger om brugen af vores hjemmesider og mobilapplikationer med automatiserede midler, eksempelvis cookies, web beacons og andre teknologier (”automatiserede oplysninger”). Se venligst vores cookiepolitik nederst på denne side for yderligere oplysninger om cookies. Vi og vores serviceleverandører og forretningspartnere kan indsamle automatiserede oplysninger om dine onlineaktiviteter over tid og på tværs af vores egne og tredjeparters hjemmesider, når du bruger vores hjemmesider og mobilapplikationer, herunder til at levere annoncerelateret indhold. I jurisdiktioner, hvor automatiserede oplysninger anses som personoplysninger, eller hvis vi forbinder automatiserede oplysninger med personoplysninger, vil vi behandle automatiserede oplysninger som personoplysninger i overensstemmelse med denne meddelelse om databeskyttelse.

De oplysninger, vi indsamler med automatiske midler, omfatter:

 • Oplysninger om de enheder, der anvendes til at tilgå vores hjemmesider eller mobilapplikationer (såsom IP-adresse og type af operativsystem og webbrowser)
 • Datoer og tidspunkter for besøg på og brug af vores hjemmesider og mobilapplikationer
 • Oplysninger om dine interaktioner med e-mails, som vi kan sende dig, herunder de links, som du klikker på og dine interaktioner med vores linkede hjemmesider, hvor tilladt ved lov
 • Oplysninger om, hvordan vores hjemmesider og mobilapplikationer bruges (eksempelvis det indhold, der er blevet set på vores hjemmesider, og hvordan brugere navigerer mellem vores hjemmesider, eller de funktioner på vores mobilapplikationer, der bruges, og hvordan brugere navigerer mellem skærme på vores mobilapplikationer)
 • URL’er der henviser besøgende til vores hjemmesider
 • Søgeord anvendt til at nå vores hjemmesider eller lokalisere vores mobilapplikationer

Webbrowsere kan tilbyde brugere af vores hjemmesider muligheden for at deaktivere modtagelse af visse typer cookies, men hvis cookies er deaktiveret, vil nogle funktioner eller funktionalitet på vores hjemmesider muligvis ikke fungere korrekt. ”Hjælpe”-menuen i de fleste internetbrowsere indeholder oplysninger om, hvordan cookies deaktiveres, eller du kan besøge www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

Oplysninger til enkeltpersoner i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien

Vertex Pharmaceuticals Incorporated er generelt datakontrolløren med hensyn til behandlingen af dine data. I mange tilfælde vil den lokale associerede virksomhed, som du interagerer med, være en datakontrollør, enten alene eller sammen med Vertex Pharmaceuticals Incorporated. For en liste over og kontaktoplysninger på de lokale associerede virksomheder, herunder lokale datakontrollører i EU, skal du klikke her.

Juridisk grundlag for databehandlingen

I dette afsnit identificerer vi de juridiske grundlag, hvorpå vi behandler personoplysninger.

I nogle tilfælde har Vertex en legitim interesse i at behandle de personoplysninger, som vi indsamler, såsom at udvikle, administrere og supportere vores produkter og serviceydelser; at drive, evaluere og forbedre vores forretning; at facilitere og styre kliniske forsøg og andre patientfortaler- og engagementsprogrammer; at fremme akademisk forskning; at støtte vores rekrutteringsaktiviteter eller at facilitere et salg af aktiver eller fusion eller erhvervelse. Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt til beskyttelse mod lovovertrædelser, sikring af indenrigslove og vedligeholdelse af en sikker arbejdsplads for personalet.

I andre tilfælde behandler Vertex personoplysninger til at opfylde vores kontrakter med vores forretningspartnere, såsom sundhedspersonale eller partnere, der vedligeholder registre eller distribuerer vores produkter.

Det kan også være nødvendigt for Vertex at behandle personoplysninger for at fastslå, håndhæve eller forsvare sig mod svindel, illegal aktivitet samt fordringer og andre forpligtelser, herunder ved at tvangsfuldbyrde de vilkår og betingelser, der gælder for de serviceydelser, vi leverer.

Vertex’ behandling af visse sundheds- og andre associerede oplysninger kan være nødvendige for at overholde vores lovmæssige forpligtelser og af hensyn til offentlig interesse i sundhedsområdet eller til videnskabelige eller historiske forskningsformål, eksempelvis med hensyn til uønskede hændelser og rapportering af produktsikkerhed.

Vertex kan også behandle personoplysninger som specifikt tilladt af gældende juridiske krav, eksempelvis love og bestemmelser, der autoriserer Vertex til at behandle personoplysninger til kliniske forsøgsformål.

Hvis Vertex er afhængig af samtykke i behandling af dine personoplysninger, vil vi søge sådant samtykke på tidspunktet, hvor vi indsamler dine personoplysninger. For oplysninger om, hvordan du tilbagetrækker samtykke, skal du se afsnittet ”Præferencer for databeskyttelse og rettigheder” i denne meddelelse om databeskyttelse.

 

Internationale dataoverførsler

Vi kan overføre dine personoplysninger til andre lande end det, hvori oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, til de formål, der er beskrevet i denne meddelelse om databeskyttelse. Hvis du eksempelvis er lokaliseret uden for USA eller Storbritannien, vil vi typisk overføre dine personoplysninger til USA, hvor Vertex har sit hovedkvarter, og Storbritannien, hvor Vertex har sit internationale hovedkvarter. De lande, hvortil vi overfører personoplysninger, har muligvis ikke de samme databeskyttelseslove, som det land, hvori du oprindeligt gav oplysningerne. Når vi overfører personoplysninger på tværs af grænser, tager vi hensyn til en række forskellige krav, der kan gælde for sådanne overførsler.

Specifikt kan vi overføre personoplysninger fra EØS-området eller Det Forenede Kongerige til:

 • Lande, som ifølge Europa-Kommissionens bedømmelse beskytter personoplysninger tilstrækkeligt,
 • Tredjelande, hvor Europa-Kommissionen ikke har udstedt en afgørelse om tilstrækkelighed:
  • I henhold til modtagerens overholdelse af standard kontraktmæssige klausuler, EU-US Privacy Shield eller bindende virksomhedsregler,
  • I henhold til den persons samtykke, som personoplysningerne vedrører, eller
  • Som på anden vis tilladt under gældende EØS-krav, for eksempel hvor overførslen er nødvendig af vigtige årsager af offentlig interesse (fx ufordelagtig eventrapportering).
Online valg vedrørende databeskyttelse

Annonceringsnetværk

Vi støtter de selvregulerende principper i Digital Advertising Alliance (“DAA”). Vi arbejder med annoncører, annonceringsnetværk, annonceringsservere og analysevirksomheder (“annonce-partnere”), som bruger forskellige teknologier til at indsamle automatiserede oplysninger for at forstå, hvordan vores hjemmesider og mobilapps anvendes, analysere hvor brugerne går hen, efter de forlader vores hjemmesider og mobilapps, for at levere relevant annoncering. Disse annoncer kan fremkomme på andre hjemmesider eller serviceydelser.

Disse annonce-partnere kan muligvis genkende en specifik person på tværs af tredjeparters hjemmesider over tid og forbinde forskellige enheder anvendt af den samme person. For yderligere oplysninger om, hvordan annonce-partnerne bruger de oplysninger, der er indsamlet af disse teknologier, og om dine muligheder for ikke at acceptere cookies placeret af nogle af disse virksomheder på vores hjemmesider og mobilapps, besøg venligst <<DAA’s fravælgelsesside>>. Hvis du tilgår hjemmesiderne eller mobilapps fra EU, skal du besøge <<EDAA’s fravælgelsesside>>, og hvis du tilgår siderne fra Canada, skal du besøge <<DAAC’s fravælgelsesside>>.

Fravælgelsesmulighederne beskrevet herover er specifikke for enheder og browsere, og virker muligvis ikke på alle enheder. Hvis du vælger af fravælge gennem et af disse fravælgelsesværktøjer, betyder det ikke, at du ikke længere vil se annoncer. Men de annoncer, du vil se, vil være baseret på den hjemmeside, du besøger, og ikke på dine interesser.

Marketing-e-mails

Hvor det er tilladt under loven, vil vi muligvis sende dig oplysninger om Vertex-produkter og -serviceydelser via e-mail. Du kan afmelde modtagelse af marketings- eller andre kommercielle e-mails fra Vertex ved at følge instruktionerne i e-mailen. Men selvom du fravælger at modtage sådan kommunikation, beholder vi retten til at sende dig ikke-marketingskommunikation (såsom vigtige oplysninger om produktsikkerhed eller ændringer i vilkårene på hjemmesiden eller mobilapplikationen).

Præferencer for databeskyttelse og -rettigheder

Personer i visse jurisdiktioner såsom EØS, har visse rettigheder og valg vedrørende Vertex’ behandling af deres personoplysninger. Vi har udpeget en chef for databeskyttelse (data protection officer, “DPO”) som et kontaktpunkt for udøvelse af disse rettigheder. Se venligst afsnittet ”Hvordan du kontakter os” herunder for DPO’ens kontaktoplysninger. I nogle tilfælde, hvor dine personoplysninger er tilgængelige gennem en onlineportal eller platform, kan du muligvis udøve disse rettigheder direkte ved at følge instruktionerne på portalen eller platformen.

Bemærk venligst, at hvis udøvelsen af disse rettigheder begrænser vores evne til at behandle personoplysninger, kan vi muligvis ikke længere levere vores produkter eller serviceydelser til personer, som udøver disse rettigheder, eller på anden vis forpligte os over for sådanne enkeltpersoner fremover. Derudover kan dine rettigheder og valg været begrænsede i visse tilfælde: Fx hvis du beder om at få slettet oplysninger, som er lovpligtige for os at have, eller vi har overbevisende retmæssige interesser i at beholde.

Vi forbeholder os retten til at verificere personens identitet i forbindelse med enhver anmodning vedrørende personoplysninger for at hjælpe med at sikre, at vi leverer oplysningerne til enkeltpersoner, som oplysningerne vedrører, og kun lader disse enkeltpersoner eller deres bemyndigede repræsentanter udøve rettigheder med hensyn til disse oplysninger.

For oplysninger om de rettigheder og valg, brugerne har med hensyn til cookies og onlinesporing, se venligst denne meddelelses afsnit om databeskyttelse ”Cookies og andre oplysninger indsamlet med automatiske midler”.

Bemærk venligst, at beboere i EØS-området også har retten til at indsende en klage over den tilsynsførende myndighed i deres medlemsstat.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvor du har givet samtykke til os om at behandle dine personoplysninger, kan du tilbagekalde sådant samtykke ved at følge instruktionerne i din informerede samtykkeerklæring eller, for at afmelde marketingse-mails, ved at følge instruktionerne i afsnittet ”Marketingse-mails” herover. I nogle tilfælde vil tilbagekaldelsen af dit samtykke til Vertex’ anvendelse eller fremlæggelse af dine personoplysninger betyde, at Vertex ikke længere vil kunne levere produkter eller serviceydelser til dig eller på anden vis forpligte sig over for dig.

Adgang til personoplysninger

Du kan anmode om adgang til de personoplysninger, som vi opbevarer om dig. Hvis vi imødekommer din anmodning, vil vi give dig en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig i den normale forretningsgang i et almindeligt anvendt format. Du kan anmode om at rette enhver eventuel fejl i dine personoplysninger. Vi kan afvise din anmodning om at tilgå eller rette dine oplysninger, som tilladt under gældende lov. Hvis vi afviser din anmodning, vil vi meddele dig årsagerne til afvisningen.

Dine personoplysningers portabilitet

Du kan anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden datakontrollør. Vi kan afvise din anmodning, som tilladt under gældende lov. Hvis vi afviser din anmodning, vil vi meddele dig årsagerne til afvisningen.

Indsigelser mod og sletning af personoplysninger

I det omfang, der fremgår af gældende lov, kan du gøre indsigelser på ethvert tidspunkt af legitime grunde mod behandlingen af dine personoplysninger eller anmode om, at vi sletter dine personoplysninger fra vores optegnelser. Vi kan afvise din anmodning, som tilladt under gældende lov. Hvis vi afviser din anmodning, vil vi meddele dig årsagerne til afvisningen.

Sundhedspersonale

Adgang til sundhedspersonalets afsnit på nogle af vores hjemmesider er beskyttet af adgangskoder og bruger en tredjeparts brugerautoriseringsteknologi (”autentifikationsservice”). Hvis du er en sundhedsfaglig person, og du ønsker at tilgå afsnittet for sundhedspersonale på sådanne hjemmesider, skal du først registrere dig hos autentifikationsservicen. Du vil derpå kunne bruge dit verificerede brugernavn og adgangskode til at tilgå afsnittet for sundhedspersonale på hjemmesiden.

Denne registreringsprocedure finder sted på tredjepartens verificeringsleverandørs hjemmeside og hvis du bor i EU, er denne part ”datakontrolløren” for disse data. Når du registrerer dig eller bruger verificeringsservicen til at tilgå en af vores hjemmesider, vil verificeringsservicen automatisk sende dine krypterede registreringsdata til Vertex og Vertex’ serviceleverandørers eller forretningspartneres servere. Dog vil Vertex eller Vertex’ serviceleverandører eller forretningspartnere ikke modtage dine personoplysninger som del af leveringen af adgang til afsnittet for sundhedspersonale.

 

Dataopbevaring

Vi vil opbevare dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at fuldføre det/de formål, oplysningerne blev indsamlet til, afhængigt af det/de formål, oplysningerne blev indsamlet til, karakteren af oplysningerne, enhver eventuel kontraktmæssig relation, som måtte regulere opbevaringen af dataene, samt vores lovmæssige og regulatoriske forpligtelser. Vi vil derpå destruere dine oplysninger eller anonymisere oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvordan vi beskytter personoplysninger

Vertex vedligeholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er designet til at beskytte de personoplysninger, vi opbevarer, imod hændelig, ulovlig eller uautoriseret destruktion, tab, ændring, adgang, offentliggørelse eller anvendelse. Vi kan dog ikke garantere, at de forholdsregler, vi vedligeholder, vil sikre personoplysningernes sikkerhed.

Links til hjemmesider og tredjepartsindhold

Til din bekvemmelighed og oplysning kan vi levere links til hjemmesider og andet tredjepartsindhold, som ikke ejes eller drives af Vertex. Hjemmesiderne og tredjepartsindholdet, som vi linker til, kan have separate meddelelser om databeskyttelse eller politikker. Vertex er ikke ansvarlig for de procedurer for databeskyttelse, som nogen enhed, det ikke ejer eller kontrollerer, har.

Opdateringer til vores meddelelse om databeskyttelse

Vertex forbeholder sig retten til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse til enhver tid. Når vi opdaterer denne meddelelse om databeskyttelse, vil vi meddele dig ændringer, der anses som væsentlige under gældende lovkrav, ved at opdatere datoen for denne meddelelse om databeskyttelse og give anden meddelelse som påkrævet af gældende lov. Vi kan også meddele dig ændringer i meddelelsen om databeskyttelse på andre måder, eksempelvis via e-mail eller andre kontaktoplysninger, du har givet.

Hvordan du kontakter os

Du kan kontakte os med spørgsmål, kommentarer eller klager vedrørende denne meddelelse om databeskyttelse eller vores praksisser for databeskyttelse eller for at anmode om adgang til eller rettelse af dine oplysninger. Når du rejser en anmodning eller en klage, bedes du angive tilstrækkelige oplysninger (herunder dit forhold med os) og al relevant dokumentation. Kontaktoplysningerne til vores globale databeskyttelseskontor og globale databeskyttelsesrådgiver for alle Vertex’ associerede selskaber, undtaget Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, er:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Legal Department – Privacy Office
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
E-mail: privacy@vrtx.com

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren hos Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH er:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Tyskland)
E-mail: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

VERTEX COOKIEPOLITIK

Sidst opdateret: 7. december 2018.

Samtykke

Ved at bruge Vertex’ hjemmeside eller nogen anden hjemmeside (herunder mobil-optimerede hjemmesider) ejet eller kontrolleret af Vertex, og som linker til denne cookiepolitik (samlet ”hjemmesiden”), samtykker du til brugen af cookies i overensstemmelse med denne cookiepolitik.

Hvad er cookies?

Cookies er små mængder data, som din webbrowser gemmer på din enhed efter anmodning af visse hjemmesider. Cookies sendes derpå tilbage til det oprindelige webdomæne ved dit næste besøg på dette domæne. De fleste hjemmesider indeholder elementer fra flere webdomæner, så når du besøger hjemmesiden, vil din browser muligvis modtage cookies fra flere kilder.

Cookies er nyttige, fordi de tillader en hjemmeside at genkende en brugers enhed. Cookies lader dig navigere mellem siderne effektivt, husker præferencer og forbedrer generelt brugeroplevelsen. De kan også anvendes til at tilpasse annoncering til dine interesser gennem sporing af dine søgninger på tværs af hjemmesider.

Der er to primære typer af cookies, som anvendes; sessionscookies og permanente cookies. Sessionscookies slettes automatisk, når du lukker din browser, og permanente cookies forbliver på din enhed efter, at browseren lukkes (eksempelvis for at huske dine brugerpræferencer, når du vender tilbage til siden). Hver cookie falder typisk ind under en af flere kategorier.

Hvilke typer cookies anvender Vertex?

Herunder beskriver vi kategorierne af cookies, som Vertex og dets leverandører anvender.

Strengt nødvendige cookies

Disse cookies er afgørende for at gøre det muligt for dig at bevæge dig rundt på hjemmesiden og bruge dens funktioner. Uden disse cookies kan serviceydelser, som du har bedt om (såsom at navigere mellem sider), ikke leveres.

Præstationscookies

Vi anvender analysecookies til at analysere, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside, og til at monitorere hjemmesidens præstation, inklusive dem fra Google Analytics. Dette lader os levere en oplevelse af høj kvalitet ved at tilpasse vores tilbud og hurtigt identificere og fikse ethvert problem, der måtte opstå. Eksempelvis kan vi bruge præstationscookies til at holde styr på, hvilke sider der er mest populære, hvilken metode til at linke mellem sider der er mest effektiv, og til at fastslå, hvorfor nogle sider får fejlmeddelelser. Vi kan også bruge disse cookies til at fremhæve artikler eller serviceydelser på sider, som vi mener, vil have interesse for dig baseret på din brug af hjemmesiden. Du kan fravælge Google Analytics her.

Cookies til hjemmesidens funktionalitet

Vi anvender cookies for at kunne levere visse funktioner til dig. Eksempelvis for at huske valg, du tager (såsom dit brugernavn, sprog eller den region, du er i), eller til at genkende den platform, hvorfra du tilgår siden, samt til at give forbedrede og mere personlige funktioner. Disse cookies bruges ikke til at følge din browsing på andre sider.

Deaktivere cookies

Hvis du ikke accepterer brugen af cookies, som ikke er strengt nødvendige, kan du deaktivere dem ved at følge instruktionerne for din browser som forklaret på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Bemærk venligst, at nogle af vores serviceydelser muligvis ikke fungerer ordentligt, hvis cookies er deaktiverede. Du kan også fravælge tredjepartscookies hvor tilgængeligt ved at bruge linkene givet i denne cookiepolitik.

Desuden kan nogle af vores serviceleverandører, som anbringer cookies via vores side på vores vegne, tilbyde muligheden for at fravælge cookies via Network Advertising Initiatives fravælgelsesværktøj til forbrugere, European Interactive Digital Advertising Alliances, fravælgelsesværktøj til forbrugere eller Digital Advertising Alliances Consumer Choice Page.

Cookiepolitikken dækker ikke tredjeparters hjemmesider

Bemærk, at denne cookiepolitik ikke gælder, og vi er ikke ansvarlige for, cookieprocedurer hos tredjeparters hjemmesider, som kan være linket til denne hjemmeside.

Ændringer i cookiepolitikken

Vi vil muligvis opdatere denne cookiepolitik, og vi vil opfordre dig til at gennemlæse denne politik fra tid til anden for at holde dig informeret om, hvordan vi anvender cookies.

VERTEX’ SELSKABSENHEDER, SOM ER DÆKKET AF DENNE MEDDELELSE
 1. USA: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, beliggende på 50 Northern Avenue, Boston, Massachusetts, USA 02210

 2. Canada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, beliggende på 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8

 3. Australien: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd., beliggende på 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australien

 4. Brasilien: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., beliggende på Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo

 5. Schweiz: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, beliggende på Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Schweiz

 6. Tjekkiet: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., beliggende på Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Prague 4, Tjekkiet

 7. Italien: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, beliggende på 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma, Italien

 8. Frankrig: Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, beliggende på 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paris, Frankrig

 9. Tyskland: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, beliggende på Sonnenstrasse 19, 80331, München, Tyskland

 10. Spanien: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., beliggende på Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Spanien

 11. Holland: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., beliggende på Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem, Holland

 12. Østrig: Vertex Pharmaceuticals GmbH, beliggende på Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wien Østrig

 13. Portugal: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., beliggende på Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores Portugal

 14. Sverige: Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, beliggende på Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm Sverige

 15. Irland: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, beliggende på 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2 Irland

 16. Det Forenede Kongerige: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, beliggende på 2 Kingdom Street, 9th Floor, London W2 6BD Det Forenede Kongerige

 17. Danmark: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, en dansk afdeling af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, beliggende på Bredgade 6,1. Sal, 1260 København

 18. Norge: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, en norsk afdeling af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, beliggende på P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norge

 19. Grækenland: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (græsk aktieselskab med begrænset ansvar), med kontorer på 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Grækenland

 20. Polen: Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., beliggende i Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warsaw, Polen