Vertex Privacy Notice (Dutch Belgian | Nederlands Belgisch)

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 8 juli 2019

Deze privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken van Vertex Pharmaceuticals Incorporated en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, waaronder maar niet beperkt tot de entiteiten die hier worden opgesomd (gezamenlijk “Vertex”). Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, bekendmaken en anderszins verwerken, en legt de rechten en keuzes uit die personen tot hun beschikking hebben met betrekking tot hun informatie.

Vertex kan aanvullende privacyverklaringen verstrekken aan personen op het moment dat wij hun gegevens verzamelen. Wij verstrekken bijvoorbeeld een specifieke privacyverklaring aan deelnemers van klinische onderzoeken die onze privacypraktijken in verband met het uitvoeren van klinische onderzoeken beschrijven. Dit soort ‘in-time’ kennisgevingen bepaalt hoe wij de informatie die u op dat moment verstrekt, kunnen verwerken.

Wij maken u erop attent dat deze privacyverklaring niet van toepassing is op de verwerking door Vertex van werknemers- of contractantengegevens.

Klik op de onderstaande links om naar secties van de privacyverklaring te gaan:

Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Wiens persoonlijke informatie wij verzamelen

We verzamelen persoonlijke informatie over de volgende soorten personen: deelnemers aan klinische onderzoeken, patiënten, familieleden van patiënten, zorgverleners of advocaten, artsen en andere professionele zorgverleners, onderzoekers van klinische onderzoeken, onderzoekers, apothekers, contractanten, consultants, sollicitanten, vrijwilligers, bezoekers van onze kantoren en andere personen die rechtstreeks communiceren met Vertex of haar dienstverleners of zakenpartners, inclusief gebruikers van websites en mobiele applicaties.

Hoe wij persoonlijke informatie verzamelen

Wij verzamelen persoonlijke informatie:

 • rechtstreeks van personen;
 • via onze website en mobiele apps;
 • van professionele zorgverleners;
 • van contract research-organisaties en onderzoekers van klinische onderzoeken;
 • van overheidsinstanties of publieke bronnen;
 • van externe dienstverleners, data brokers of zakenpartners;
 • van industrie- en patiëntengroepen en -verenigingen;
 • van sociale media of andere publieke forums (inclusief informatie over bijwerkingen of klachten over productkwaliteit);
 • van rekruteerders.

Soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen

De soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen en delen hangen af van de aard van de relatie die u heeft met Vertex en de vereisten van de toepasselijke wetgeving. De soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen omvatten:

 • Gezondheids- en medische informatie (zoals medische verzekeringsdetails, informatie over fysieke en geestelijke gezondheidsaandoeningen en -diagnoses, behandelingen voor medische aandoeningen, genetische informatie, familiale medische voorgeschiedenis en medicatie die een persoon mogelijk neemt, inclusief de dosering, timing en frequentie) die wij verzamelen in verband met het beheer van klinische onderzoeken, het uitvoeren van onderzoeken, het aanbieden van programma’s voor patiëntondersteuning, de distributie en marketing van onze producten, het beheren van compassionate use- en verruimde toegangsprogramma’s en het bijhouden van rapporten over bijwerkingen
 • Persoonlijke en zakelijke contactgegevens en voorkeuren (zoals naam, functie en naam van de werkgever, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en contactgegevens voor noodgevallen)
 • Biografische en demografische informatie (zoals geboortedatum, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en informatie over de ouders of wettelijke voogden)
 • Professionele referenties, onderwijs- en beroepsgeschiedenis, institutionele en overheidsbanden, achtergrondcontroles, prestatiebeoordelingen, bekwaamheids- en persoonlijkheidsbeoordelingen, en informatie van het type vermeld in een cv- of curriculum vitae met opleidings- en werkgeschiedenis (zoals werkervaring, opleiding, salaris en gesproken talen)
 • Als u een derde partij bent met wie wij een contractuele relatie hebben of overwegen te hebben, zoals een professionele zorgverlener, verzamelen wij publiekelijk beschikbare informatie met betrekking tot uw praktijk, zoals licentie-informatie, disciplinaire voorgeschiedenis, eerdere rechtszaken en regelgevende procedures, en andere informatie met betrekking tot due diligence
 • Betalingsgerelateerde informatie die we nodig hebben om professionele diensten (zoals consulting) te betalen die personen aan ons kunnen verstrekken (zoals fiscaal identificatienummer en financiële rekeninginformatie)
 • Als u een professionele zorgverlener bent, verzamelen wij informatie over de programma’s en activiteiten waaraan u heeft deelgenomen, over onze interacties met u, over uw voorschriften van onze producten en de overeenkomsten die u met ons heeft uitgevoerd.
 • Gebruikersnaam en wachtwoord die u kunt selecteren in verband met het creëren van een account op onze website of mobiele applicatie
 • Uw foto, bijnaam op sociale media of digitale of elektronische handtekening
 • Openbaar toegankelijke informatie (zoals opmerkingen die ondersteuning voor en ervaring met Vertex-producten beschrijven)
 • Als u een bezoeker bent van een Vertex kantoorlocatie, verzamelen we informatie via gesloten televisiecircuits (CCTV)
 • Andere informatie die u aan ons verstrekt (zoals in e-mails, in telefoongesprekken, via onze websites of mobiele applicaties, of in andere correspondentie, zoals marktonderzoekenquêtes, met Vertex of haar dienstverleners of zakenpartners)
Ons gebruik van persoonlijke gegevens

Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden, op voorwaarde dat dergelijk gebruik is toegestaan door de lokale wetgeving:

 • Communiceren met u over de producten en diensten die wij aanbieden en reageren op verzoeken, vragen, opmerkingen en suggesties
 • Analyseren en verbeteren van onze communicatie en strategieën (inclusief door na te gaan wanneer e-mails die naar u zijn verzonden, zijn ontvangen en gelezen, evenals uw interacties met ons, met inbegrip van onze websites en mobiele applicaties)
 • Beheren, evalueren, beveiligen en verbeteren van onze bedrijfsactiviteiten (met inbegrip van onze fysieke kantoorlocaties), onze websites en mobiele applicaties, en andere producten en diensten die wij aanbieden (inclusief om nieuwe producten en diensten te onderzoeken en te ontwikkelen)
 • Afstemmen van de inhoud die we weergeven en naar u versturen in onze communicatie en op onze websites en in mobiele apps
 • Ontwikkelen, personaliseren en uitvoeren van verkoopmarketing, en klantenrelatiebeheeractiviteiten, inclusief de levering van programma’s en materialen
 • Beheren en analyseren van enquêtes en ander marktonderzoek
 • Personeelsbezetting, faciliteren, uitvoeren en beheren van klinische onderzoeken
 • Bijhouden van en reageren op veiligheids- en productkwaliteitsproblemen (inclusief terugroepingen van producten)
 • Voldoen aan toezicht door regelgevers en rapporteringsverplichtingen (inclusief die met betrekking tot bijwerkingen, productklachten, transparantie van de uitgaven en patiëntenveiligheid)
 • Analyseren van het gebruik van onze producten
 • Ondersteunen, faciliteren en organiseren van reizen en andere logistieke ondersteuning voor volksgezondheidsinitiatieven, symposia, conferenties en wetenschappelijke, educatieve gemeenschaps- en vrijwilligersevenementen, waaronder die in de kantoren van Vertex
 • Faciliteren van programma’s voor naleving van medicatie
 • Beheren van toegang tot onze producten, inclusief waar toegang wettelijk beperkt is tot bevoegde artsen
 • Faciliteren van academische en andere onderzoeken en studies
 • Indien u een derde partij bent met wie wij een contractuele relatie hebben, uitvoeren en afdwingen van de contractuele bepalingen en voorwaarden die onze relatie met u regelen en, indien van toepassing, u betalen voor welbepaalde of overeengekomen diensten
 • Bepalen en beheren van gepaste activiteiten op het gebied van patiëntbetrokkenheid en programma’s voor patiëntondersteuning (inclusief om remgeld en andere financiële hulp te verstrekken, indien beschikbaar)
 • Identificeren van, interactie met en betrekken van professionele zorgverleners, met inbegrip van opinieleiders en externe experts
 • Toekennen van studiebeurzen en subsidies
 • Toekennen van auteurschap aan academisch en promotiemateriaal
 • Voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, juridische procedures en ons bedrijfsbeleid (met inbegrip van due diligence- en aanbestedingsactiviteiten)
 • Beschermen tegen, identificeren van, onderzoeken van en reageren op fraude, illegale activiteiten (zoals gevallen van hacken of misbruik van onze websites en mobiele applicaties) en claims en andere aansprakelijkheden, inclusief door het handhaven van de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die wij aanbieden
 • Faciliteren en verbeteren van onze wervingsactiviteiten (zoals sollicitaties verwerken, een sollicitant evalueren voor een arbeidsactiviteit, trends analyseren en wervingsstatistieken volgen)

We kunnen alle informatie die we verzamelen samenvoegen en/of de-identificeren zodat de informatie niet langer een specifieke persoon identificeert. We kunnen dergelijke informatie gebruiken, bekendmaken en anderszins verwerken voor onze eigen legitieme zakelijke doeleinden – inclusief historische en statistische analyse en bedrijfsplanning – zonder beperkingen.

In sommige situaties kunnen we een afzonderlijke overeenkomst of relatie met u hebben met betrekking tot een specifiek type verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld als u deelneemt aan een speciaal programma, een speciale activiteit, evenement of klinisch onderzoek. Deze situaties zijn onderworpen aan specifieke voorwaarden, privacyverklaringen of toestemmingsformulieren die aanvullende informatie verstrekken over hoe we uw informatie zullen gebruiken. We zullen deze aanvullende voorwaarden met betrekking tot uw informatie respecteren en daarom raden wij u ten zeerste aan om de aanvullende voorwaarden door te nemen voordat u deelneemt aan programma’s.

Persoonlijke informatie die wij delen

Vertex deelt persoonlijke informatie voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden of via een specifieke ‘in-time’ privacyverklaring die wordt verstrekt op het moment dat we de informatie verzamelen.

De soorten personen of entiteiten waarmee we persoonlijke informatie delen, zijn onder andere:

 • Gelieerde bedrijven en dochterondernemingen van Vertex
 • Dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, waaronder:
  • Contract research-organisaties die klinische onderzoeken namens ons uitvoeren
  • Gegevensopslag- en analyseproviders
  • Cliëntenservice (inclusief onze medische informatielijn) en leveranciers van patiëntenondersteuning (inclusief voor productkwaliteit en rapportering van bijwerkingen, bijstand voor remgeld voor patiënten, programma’s voor naleving van medicatie-inname, enz.)
  • Dienstverleners voor terugroeping van producten
  • Technologieleveranciers (inclusief technologieondersteuning, e-mail- en webhostingsproviders, leveranciers van marketing- en reclametechnologie, leveranciers van e-mail en sms-communicatie, ontwikkelaars van mobiele apps)
  • Organisaties voor evenementenplanning en reizen die Vertex-programma’s helpen faciliteren
  • Dienstverleners voor betaling, verzending en uitvoering
 • Regelgevende instanties wereldwijd, zoals vereist door de wetgeving, inclusief in verband met toezicht, beoordeling en goedkeuring van onze studies, producten en diensten, en rapportering van bijwerkingen
 • Partners met wie we gezamenlijk producten of diensten ontwikkelen
 • Professionele zorgverleners, onderzoekers, academici en volksgezondheidsorganisaties
 • Uitgevers

Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, kunnen we persoonlijke informatie bekendmaken als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een fusie, overname, reorganisatie, joint venture of financiering of verkoop van onze activa, en deze kan worden verkocht of overgedragen naar een derde partij als partij bij een dergelijke transactie. We kunnen ook persoonlijke informatie bekendmaken aan een rechtsopvolger in het geval van insolventie, faillissement of curatele. Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de ontvanger met vragen over de verwerking van uw persoonlijke informatie.

Daarnaast kunnen we uw informatie delen om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten en om die te beschermen tegen fraude, illegale activiteiten (zoals het identificeren van en reageren op gevallen van hacken of misbruik van onze website en mobiele applicaties) en claims en andere aansprakelijkheden.

Cookies en andere informatie verzameld via geautomatiseerde middelen

Wij, onze dienstverleners en onze zakenpartners, kunnen ook bepaalde informatie verzamelen over het gebruik van onze websites en mobiele applicaties via geautomatiseerde middelen zoals cookies, webbakens en andere technologieën (“Geautomatiseerde informatie”). Raadpleeg ons Cookiebeleid onderaan deze pagina voor meer informatie over cookies. Wij en onze dienstverleners en zakenpartners kunnen na verloop van tijd geautomatiseerde informatie verzamelen over uw online activiteiten en op onze eigen websites en websites van derden wanneer u onze websites en mobiele applicaties gebruikt, onder meer om reclamegerelateerde inhoud te leveren. In rechtsgebieden waar geautomatiseerde informatie wordt beschouwd als persoonlijke informatie of als we geautomatiseerde informatie in verband brengen met persoonlijke informatie, zullen we geautomatiseerde informatie behandelen als persoonlijke informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De informatie die we via geautomatiseerde middelen verzamelen, omvat:

 • Details over de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites of mobiele applicaties (zoals het IP-adres en het soort besturingssysteem en webbrowser)
 • Datums en tijdstippen van bezoeken aan en gebruik van onze websites en mobiele applicaties
 • Details over uw interacties met e-mails die wij u mogelijk sturen, met inbegrip van de links waarop u klikt en uw interacties met onze gelinkte sites, voor zover wettelijk toegestaan
 • Informatie over hoe onze websites en mobiele applicaties worden gebruikt (zoals de inhoud die wordt bekeken op onze websites en hoe gebruikers navigeren tussen onze webpagina’s of de functies van onze mobiele applicaties die worden gebruikt en hoe gebruikers navigeren tussen schermen op onze mobiele applicaties)
 • URL’s die bezoekers doorsturen naar onze websites
 • Zoektermen die worden gebruikt om onze websites te bereiken of onze mobiele applicaties te vinden

Webbrowsers kunnen gebruikers van onze websites de mogelijkheid bieden om het ontvangen van bepaalde soorten cookies uit te schakelen. Echter, als cookies uitgeschakeld worden, kunnen sommige functies of kan de functionaliteit van onze websites mogelijk niet correct werken. Het “help”-menu van de meeste internetbrowsers bevat informatie over hoe u cookies uitschakelt of u kunt naar www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ gaan.

Informatie voor personen in de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

Vertex Pharmaceuticals Incorporated is over het algemeen de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. In veel gevallen zal het lokale gelieerde bedrijf waarmee u communiceert een verwerkingsverantwoordelijke zijn, hetzij zelfstandig of in samenwerking met Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Voor een lijst en contactgegevens van de lokale gelieerde bedrijven, inclusief lokale verwerkingsverantwoordelijken in de EU, klik hier.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens

In deze sectie identificeren we de rechtsgronden waarop we ons baseren om persoonlijke informatie te verwerken.

In sommige gevallen heeft Vertex een rechtmatig belang om persoonlijke informatie die we verzamelen te verwerken, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te ontwikkelen, te beheren en te ondersteunen; om ons bedrijf te runnen, te evalueren en te verbeteren; om klinische onderzoeken en andere patiëntenbelangen- en betrokkenheidsprogramma’s te faciliteren en te beheren; om wetenschappelijk onderzoek te bevorderen; om onze wervingsactiviteiten te ondersteunen; of om een verkoop van activa of fusie of overname te faciliteren. Wij kunnen uw persoonlijke informatie ook verwerken als dat nodig is voor de bescherming tegen strafbare feiten, de handhaving van het nationale recht en het waarborgen van een veilige werkplek voor het personeel.

In andere gevallen verwerkt Vertex persoonlijke informatie om contracten met onze zakenpartners na te komen zoals professionele zorgverleners of partners die registers bijhouden of onze producten distribueren.

Het kan ook nodig zijn voor Vertex om persoonlijke informatie te verwerken om fraude, illegale activiteiten en claims en andere aansprakelijkheden vast te stellen, uit te oefenen of zich ertegen te verdedigen, onder meer door de voorwaarden te handhaven die van toepassing zijn op de diensten die wij aanbieden.

De verwerking van bepaalde gezondheidsinformatie en andere bijbehorende informatie door Vertex kan nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om redenen van openbaar belang op het gebied van gezondheid of voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, zoals met betrekking tot de rapportering van bijwerkingen en productveiligheid.

Vertex kan ook persoonlijke informatie verwerken zoals specifiek toegestaan door de toepasselijke wettelijke vereisten, zoals wetten en voorschriften die Vertex toestemming geven om persoonlijke informatie te verwerken voor klinische onderzoeken.

Als Vertex afhankelijk is van toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke informatie, zullen we om dergelijke toestemming verzoeken op het moment dat we uw persoonlijke informatie verzamelen. Voor informatie over het intrekken van uw toestemming, raadpleeg de sectie “Privacyvoorkeuren en rechten” van deze privacyverklaring.

 

 

Internationale gegevensoverdrachten

We kunnen uw persoonlijke informatie overdragen naar andere landen dan het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden. Als u zich bijvoorbeeld buiten de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk bevindt, dragen we doorgaans uw persoonlijke informatie over naar de Verenigde Staten, waar het hoofdkantoor van Vertex is gevestigd, en naar het Verenigd Koninkrijk, waar Vertex een internationaal hoofdkantoor heeft. Het is mogelijk dat de landen waarnaar we de persoonlijke informatie overdragen niet over dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming beschikken als het land waarin u de informatie oorspronkelijk hebt verstrekt. Wanneer we persoonlijke informatie over de grenzen heen overdragen, houden we rekening met verschillende vereisten die van toepassing kunnen zijn op dergelijke overdrachten.

In het bijzonder kunnen we persoonlijke informatie overdragen van de Europese Economische Ruimte of het Verenigd Koninkrijk naar:

 • Landen die door de Europese Commissie worden beschouwd als landen die persoonlijke informatie voldoende beschermen
 • Derde landen waar de Europese Commissie geen besluit inzake het passende karakter van het beschermingsniveau heeft vastgesteld:
  • in overeenstemming met de naleving door te ontvanger van modelcontractbepalingen, EU-VS-privacyschild of bindende bedrijfsvoorschriften;
  • in overeenstemming met de toestemming van de persoon op wie de persoonlijke informatie betrekking heeft; of
  • zoals anders toegestaan door de toepasselijke EER-vereisten, bijvoorbeeld wanneer de overdracht noodzakelijk is om belangrijke redenen van openbaar belang (zoals de rapportering van bijwerkingen).
Online privacykeuzes

Advertentienetwerken

We ondersteunen de zelfregulerende principes van de Digital Advertising Alliance (“DAA”). We werken samen met adverteerders, advertentienetwerken, advertentieservers en analysebedrijven (“Advertentiepartners”) die verschillende technologieën gebruiken om geautomatiseerde informatie te verzamelen om te begrijpen hoe onze websites en mobiele apps worden gebruikt, om te analyseren waar gebruikers naartoe gaan nadat ze onze websites en mobiele apps hebben verlaten om relevante advertenties aan te bieden. Deze advertenties kunnen op andere websites of diensten worden weergegeven.

Deze advertentiepartners kunnen na verloop van tijd een bepaalde persoon op verschillende websites van derden herkennen en verschillende apparaten koppelen die door dezelfde persoon worden gebruikt. Voor meer informatie over hoe advertentiepartners de informatie gebruiken die door deze technologieën wordt verzameld en over uw opties om geen cookies te accepteren die door sommige van deze bedrijven op onze websites en mobiele apps zijn geplaatst, ga naar de afmeldingspagina van de DAA. Als u de websites of mobiele apps vanuit de Europese Unie raadpleegt, ga dan naar de afmeldingspagina van de EDAA en als u de sites vanuit Canada raadpleegt, ga dan naar de afmeldingspagina van de DAAC.

De hierboven beschreven afmeldingen zijn apparaat- en browser-specifiek en werken mogelijk niet op alle apparaten. Als u ervoor kiest om u af te melden via één van deze afmeldingstools, dan betekent dit niet dat u niet langer reclame zult zien. De advertenties die u te zien krijgt, zullen eerder gebaseerd zijn op de website die u bezoekt en niet op uw interesses.

Marketing e-mails

Waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen we u via e-mail informatie sturen over Vertex-producten en -diensten. U kunt u uitschrijven om geen marketing of andere commerciële e-mails van Vertex meer te ontvangen door de instructies in de e-mail te volgen. Zelfs als u zich echter afmeldt om dergelijke berichten niet meer te ontvangen, behouden we ons het recht voor om u niet-marketingberichten (zoals belangrijke productveiligheidsinformatie of wijzigingen op de website in de voorwaarden van mobiele applicaties) te sturen.

Privacyvoorkeuren, -rechten en -keuzes

Personen in bepaalde rechtsgebieden, zoals de EER, hebben bepaalde rechten en keuzes met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke informatie door Vertex. We hebben een gegevensbeschermingsfunctionaris (data protection officer, “DPO”) aangesteld als een contactpersoon voor de uitoefening van deze rechten. Raadpleeg de sectie “Hoe contact met ons opnemen” hieronder voor de contactgegevens van de DPO. In sommige gevallen waar uw persoonlijke informatie toegankelijk is via een online portal of platform is het mogelijk dat u deze rechten rechtstreeks kunt uitoefenen door de instructies op het portal of platform te volgen.

Houd er rekening mee dat als de uitoefening van deze rechten ons vermogen beperkt om persoonlijke informatie te verwerken, we onze producten of diensten mogelijk niet kunnen aanbieden aan personen die deze rechten uitoefenen of anderszins te kunnen communiceren met dergelijke personen in de toekomst. Daarnaast kunnen uw rechten en keuzes in bepaalde gevallen beperkt worden: bijvoorbeeld wanneer u vraagt om informatie te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of waarvoor wij dwingende legitieme belangen hebben om deze te bewaren.

We behouden ons het recht voor om de identiteit van de persoon te verifiëren in verband met eender welk verzoek met betrekking tot persoonlijke informatie om ervoor te zorgen dat we de informatie verstrekken aan personen voor wie de informatie relevant is, en alleen die personen of hun gemachtigde vertegenwoordigers toestaan om de rechten uit te oefenen met betrekking tot die informatie.

Voor informatie over de rechten en keuzes die gebruikers hebben met betrekking tot cookies en online tracking, raadpleeg de sectie “Cookies en andere informatie verzameld via geautomatiseerde middelen” van deze privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat inwoners van de Europese Economische Ruimte ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van hun lidstaat.

Intrekking van toestemming

Wanneer u ons de toestemming hebt gegeven om persoonlijke informatie te verwerken, kunt u deze toestemming intrekken door de instructies in uw formulier voor geïnformeerde toestemming te volgen, en om u uit te schrijven voor marketing e-mails, gebruikt u de instructies in de bovenstaande sectie “Marketing e-mails”. In sommige omstandigheden betekent het intrekken van uw toestemming voor het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie door Vertex dat Vertex u geen producten of diensten kan aanbieden of anderszins met u kan communiceren.

Toegang tot persoonlijke informatie

U kunt toegang vragen tot de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden. Als we uw verzoek inwilligen, zullen wij u een exemplaar verstrekken van de persoonlijke informatie die wij over u bijhouden in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, in een gangbaar formaat. U kunt verzoeken om eventuele fouten in uw persoonlijke informatie te corrigeren. We kunnen uw verzoek om toegang tot of correctie van uw informatie afwijzen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u informeren over de redenen voor de afwijzing.

Overdraagbaarheid van persoonlijke informatie

U kunt ons vragen om uw persoonlijke informatie over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. We kunnen uw verzoek afwijzen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u informeren over de redenen voor de afwijzing.

Bezwaar tegen en verwijdering van persoonlijke informatie

Voor zover voorzien door de toepasselijke wetgeving kunt u te allen tijde op rechtmatige gronden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie of ons vragen om uw persoonlijke informatie uit onze gegevens te verwijderen. We kunnen uw verzoek afwijzen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u informeren over de redenen voor de afwijzing.

Professionele zorgverleners

De toegang tot de sectie voor professionele zorgverleners van sommige van onze websites is beveiligd met een wachtwoord met behulp van de gebruikersauthenticatietechnologie van een derde partij (“authenticatieservice”). Als u een professionele zorgverlener bent en u toegang wenst tot de sectie voor professionele zorgverleners van dergelijke websites, dan moet u zich eerst bij de authenticatieservice registreren. U kunt dan uw geverifieerde gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om toegang te krijgen tot de sectie voor professionele zorgverleners van de website.

Deze registratieprocedure vindt plaats op de website van de authenticatieservice van de derde partij en als u een inwoner bent van de Europese Unie is die partij de “verwerkingsverantwoordelijke” van die gegevens. Wanneer u zich registreert of de authenticatieservice gebruikt om toegang te krijgen tot één van onze websites, zal de authenticatieservice uw gecodeerde registratiegegevens automatisch doorsturen naar Vertex of dienstverleners of zakenpartners van Vertex. Vertex of de dienstverleners of zakenpartners van Vertex zullen uw persoonlijke informatie echter niet ontvangen als onderdeel van het verlenen van toegang tot de sectie voor professionele zorgverleners.

Gegevensretentie

We bewaren uw informatie slechts zolang als nodig is voor het doel/de doelen waarvoor de informatie werd verzameld, afhankelijk van het doel/de doelen waarvoor de informatie werd verzameld, de aard van de informatie, eventuele contractuele relaties die de bewaring van gegevens kunnen bepalen en onze wettelijke of reglementaire verplichtingen. We zullen dan uw informatie vernietigen of deze anonimiseren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Vertex handhaaft redelijke administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om de persoonlijke informatie die wij bijhouden te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. We kunnen echter niet garanderen dat de maatregelen die wij handhaven de veiligheid van de persoonlijke informatie zal waarborgen.

Links naar websites en inhoud van derden

Voor uw gemak en informatie kunnen we links naar websites en andere inhoud van derden verstrekken die geen eigendom is van of niet wordt beheerd door Vertex. De websites en inhoud van derden waarnaar we linken, kunnen afzonderlijke privacyverklaringen of -beleidslijnen hebben. Vertex is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van entiteiten die zij niet bezitten of beheren.

Updates van onze Privacyverklaring

Vertex behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op eender welk moment te wijzigen. Wanneer we deze privacyverklaring bijwerken, zullen we u op de hoogte brengen van wijzigingen die van materieel belang zijn volgens de toepasselijke wettelijke vereisten door de datum van deze privacyverklaring bij te werken en een andere kennisgeving te verstrekken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We kunnen u ook op andere manieren op de hoogte brengen van wijzigingen in de privacyverklaring, zoals via e-mail of andere contactgegevens die u hebt verstrekt.

Hoe neemt u contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen met vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of onze privacypraktijken of om toegang tot of correctie van uw informatie te verzoeken. Verstrek bij het indienen van een verzoek of klacht voldoende details (inclusief uw relatie met ons) en alle relevante documentatie. De contactgegevens van ons wereldwijd Privacy Office en onze wereldwijde gegevensbeschermingsfunctionaris voor alle gelieerde bedrijven van Vertex, behalve Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, zijn:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Legal Department - Privacykantoor
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
E-mail: privacy@vrtx.com

Contactgegevens voor de gegevensbeschermingsfunctionaris van Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH zijn:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Duitsland)
E-mail: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

COOKIEBELEID VAN VERTEX

Laatst bijgewerkt: 7 december 2018

Toestemming

Door gebruik te maken van de Vertex-website en eender welke andere website (inclusief websites geoptimaliseerd voor mobiel gebruik) die eigendom is, van of wordt beheerd door Vertex en die linkt naar dit cookiebeleid (gezamenlijk de “Website”), stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met dit cookiebeleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw webbrowser op verzoek van bepaalde websites op uw apparaat opslaat. Cookies worden vervolgens bij uw volgende bezoeken aan dat domein teruggestuurd naar het oorspronkelijke webdomein. De meeste webpagina’s bevatten elementen van meerdere webdomeinen, dus wanneer u de website bezoekt, kan uw browser cookies van verschillende bronnen ontvangen.

Cookies zijn handig omdat websites er het apparaat van een gebruiker mee kunnen herkennen. Met cookies kunt u efficiënt navigeren tussen pagina’s, voorkeuren onthouden en over het algemeen de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook gebruikt worden om reclame aan uw interesses aan te passen door uw browsergedrag op websites bij te houden.

Er zijn twee belangrijke soorten cookies die worden gebruikt: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit en permanente cookies blijven op uw apparaat staan nadat de browser is gesloten (bijvoorbeeld om uw gebruikersvoorkeuren te onthouden wanneer u naar de site terugkeert). Elke cookie valt doorgaans in één van de verschillende categorieën.

Welke soorten cookies gebruikt Vertex?

Hieronder beschrijven we de categorieën cookies die Vertex en haar contractanten gebruiken.

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn essentieel om door de website te bladeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om heeft gevraagd (zoals navigeren tussen pagina’s) niet worden verstrekt.

Prestatiecookies

We gebruiken analysecookies om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te volgen, waaronder die van Google Analytics. Hierdoor kunnen we een ervaring van hoge kwaliteit aanbieden door ons aanbod aan te passen en problemen die zich voordoen snel te identificeren en op te lossen. We kunnen bijvoorbeeld prestatiecookies gebruiken om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode van linken tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. We kunnen deze cookies ook gebruiken om artikelen of diensten van de site onder de aandacht te brengen waarvan we denken dat die u zullen interesseren op basis van uw gebruik van de website. U kunt zich hier afmelden voor Google Analytics.

Cookies voor websitefunctionaliteit

We gebruiken cookies om u een bepaalde mate van functionaliteit te bieden. Bijvoorbeeld om keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) te onthouden of om het platform van waaruit u de site raadpleegt te herkennen en om verbeterde en persoonlijkere functies te bieden. Deze cookies worden niet gebruikt om uw browsergedrag op andere sites bij te houden.

Cookies uitschakelen

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, kunt u deze uitschakelen door de instructies voor uw browser te volgen, zoals uitgelegd op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Houd er rekening mee dat sommige van onze diensten mogelijk niet goed werken als de cookies zijn uitgeschakeld. U kunt u ook, waar beschikbaar, afmelden voor cookies van derden door de links in dit cookiebeleid te gebruiken.

Bovendien kunnen sommige van onze dienstverleners die namens ons cookies plaatsen via onze site de mogelijkheid bieden om u af te melden voor cookies via de tool voor afmelding van consumenten van het Network Advertising Initiative, de tool voor afmelding van consumenten van de European Interactive Digital Advertising Alliance of de Digital Advertising Alliance’s Consumer Choice Page.

Het cookiebeleid is niet van toepassing op websites van derden.

Houd er rekening mee dat dit cookiebeleid niet van toepassing is op, en wij niet verantwoordelijk zijn voor de cookiepraktijken van websites van derden die mogelijk aan deze website zijn gekoppeld.

Wijzigingen in het cookiebeleid

We kunnen dit cookiebeleid bijwerken en wij raden u aan om het beleid af en toe door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe wij cookies gebruiken.

VERTEX-BEDRIJFSENTITEITEN DIE ONDER DEZE KENNISGEVING VALLEN
 1. Verenigde Staten: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, gevestigd te 50 Northern Avenue, Boston, Massachusetts, United States of America 02210

 2. Canada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, gevestigd te 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8

 3. Australië: Vertex Pharmaceuticals (Australië) Pty. Ltd., gevestigd te 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australia

 4. Brazilië: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., gevestigd te Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo

 5. Zwitserland: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, gevestigd te Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Zwitserland

 6. Tsjechië: Vertex Pharmaceuticals (Tsjechische Republiek) s.r.o., gevestigd te Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praag 4, Tsjechische Republiek

 7. Italië: Vertex Pharmaceuticals (Italië) S.r.L, gevestigd te 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma, Italië

 8. Frankrijk: Vertex Pharmaceuticals (Frankrijk) SAS, gevestigd te 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paris, Frankrijk

 9. Duitsland: Vertex Pharmaceuticals (Duitsland) GmbH, gevestigd te Sonnenstrasse 19, 80331, München, Duitsland

 10. Spanje: Vertex Pharmaceuticals (Spanje), S.L., gevestigd te Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Spanje

 11. Nederland: Vertex Pharmaceuticals (Nederland) B.V., gevestigd te, Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem, Nederland

 12. Oostenrijk: Vertex Pharmaceuticals GmbH, gevestigd te Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wien, Oostenrijk

 13. Portugal: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., gevestigd te Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores, Portugal

 14. Zweden: Vertex Pharmaceuticals (Zweden) AB, gevestigd te Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm, Zweden

 15. Ierland: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, gevestigd te 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2 Ireland

 16. Verenigd Koninkrijk: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, gevestigd te 2 Kingdom Street, 9th Floor, London W2 6BD United Kingdom

 17. Denemarken: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, een Deense vestiging van Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, gevestigd te Bredgade 6,1 Floor, 1260 Kopenhagen

 18. Noorwegen: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, een Noorse vestiging van Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, gevestigd te P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Noorwegen

 19. Griekenland: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (Griekse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), met kantoren te 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Griekenland

 20. Polen: Vertex Pharmaceuticals (Polen) sp. z.o.o., gevestigd te Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warschau, Polen