Vertex Privacy Notice (Hebrew | עִברִית)

הודעת פרטיות

עדכון אחרון: 8 ביולי 2019

הודעת פרטיות זו מתארת את נוהלי הפרטיות של Vertex Pharmaceuticals Incorporated ושל חברות הבת שלה והחברות המסונפות שלה, כולל אך ללא הגבלה, את הישויות המפורטות כאן (יחדיו "Vertex"). הודעת פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו אוספים מידע אישי, משתמשים בו, חושפים אותו בפני אחרים ומעבדים אותו בכל אופן אחר, ומסבירה את הזכויות והאפשרויות שעומדות עבור יחידים בכל הקשור למידע שלהם.

Vertex עשויה למסור ליחידים הודעות פרטיות נוספות בעת איסוף מידע מהם. לדוגמה, אנו מספקים הודעת פרטיות ספציפית עבור משתתפים בניסויים קליניים, בה מתוארים נוהלי הפרטיות הקשורים לביצועם של ניסויים קליניים. הודעה "בזמן אמת" מעין זו תחול על האופן שבו נהיה רשאים לעבד את המידע שתספק לנו באותה העת.

לחץ על הקישורים שלהלן כדי לעבור לסעיפי הודעת הפרטיות:

 

 • בסיס משפטי לעיבודו של מידע איש

 

מידע אישי שאנו אוספים

מיהם האנשים שמהם אנו אוספים מידע אישי

אנו אוספים מידע אישי בנוגע לסוגי האנשים הבאים: משתתפים בניסויים קליניים, מטופלים, בני משפחה של מטופלים, מטפלים או עורכי דין, רופאים ואנשי מקצוע אחרים מתחום הבריאות, חוקרים בניסויים קליניים, חוקרים, רוקחים, קבלנים, יועצים, מועמדים למשרה, מתנדבים, מבקרים במשרדנו ויחידים אחרים שיוצרים קשר עם Vertex או עם ספקי השירות שלה או השותפים העסקיים שלה, כולל משתמשי אתרי האינטרנט והאפליקציות להתקנים ניידים.

איך אנו אוספים מידע אישי

אנו אוספים מידע אישי:

 • ישירות מיחידים
 • דרך אתרי האינטרנט שלנו והאפליקציות שלנו להתקנים ניידים
 • מאנשי מקצוע בתחום הבריאות
 • מארגוני מחקר שעובדים בקבלנות ומחוקרים בניסויים קליניים
 • מסוכנויות ממשל ומרשומות ציבוריות
 • מספקי שירות צד שלישי, ממידענים או משותפים עסקיים
 • מקבוצות ואיגודי תעשייה ומטופלים
 • מרשתות חברתיות או מפורומים פומביים אחרים (כולל מידע בנוגע לאירועים חריגים או תלונות בנוגע לאיכות המוצר)
 • ממגייסים

סוגי מידע אישי שאנו אוספים

סוגי המידע האישי שאנו אוספים וחולקים עם אחרים תלויים בטבעה של מערכת היחסים שיש לך עם Vertex ובדרישות החוקים החלים. סוגי המידע האישי שאנו אוספים כוללים את הבאים:

 • מידע הקשור למצב רפואי ובריאותי (כגון פרטי ביטוח רפואי, מידע בנוגע לבעיות בריאות פיזיות או נפשיות ואבחונים, טיפולים בבעיות רפואיות, מידע גנטי, היסטוריה רפואית משפחתית ותרופות שיחיד עשוי ליטול, כולל המינון, התזמון והתדירות) שאנו אוספים בקשר לניהולם של ניסויים קליניים, ניהול מחקר, הפעלת תוכניות תמיכה למטופלים, הפעלת תוכניות טיפול חמלה והרחבת נגישות ולמעקב אחר דיווחים על אירועים חריגים
 • פרטי התקשרות אישיים ועסקיים והעדפות (כגון שם, תפקיד ושם מעסיק, כתובת דוא"ל, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון ופרטי איש קשר למקרה חירום)
 • מידע ביוגרפי ודמוגרפי (כגון תאריך לידה, גיל, מגדר, מצב משפחתי ומידע בנוגע להורים או לאפוטרופוסים)
 • הסמכות מקצועיות, השכלה וניסיון מקצועי, שיוך ארגוני וממשלתי, בדיקות רקע, סקירות ביצועים, הערכות כישורים ואישיות, ומידע מהסוג שנכלל בסעיפי השכלה וניסיון מקצועי במסמך קורות חיים (כגון ניסיון בעבודות קודמות, השכלה, שכר ושליטה בשפות)
 • אם הינך צד שלישי שעימו יש לנו מערכת יחסים חוזית או שאנו שוקלים לבסס עימו כזאת, כגון איש מקצוע בתחום הבריאות, אנו נאסוף מידע שזמין לציבור שקשור לעיסוקך, כגון מידע על רישיון, עבר משמעתי, הליכי התדיינות ורגולציה קודמים, ומידע אחר הנוגע לבדיקת נאותות.
 • מידע שקשור לתשלומים שעלינו לשלם עבור שירותים מקצועיים, כגון ייעוץ, שיחידים עשויים לספק לנו (כגון מספר מזהה מס ופרטי חשבון פיננסי)
 • אם אתה איש מקצוע בתחום הבריאות, אנו אוספים מידע בנוגע לתוכניות ולפעילויות שבהן השתתפת, לאינטראקציות שלנו עימך, למוצרים שלנו שעבורם אתה רושם מרשמים ולהסכמים שבהם התקשרת עימנו
 • שם משתמש וסיסמה שבהם אתה עשוי לבחור בכל הקשור ליצירת חשבון באתר האינטרנט שלנו או באפליקציה שלנו להתקנים ניידים
 • תצלום שלך, שם המשתמש שלך ברשתות מדיה חברתיות או חתימה אלקטרונית שלך
 • מידע שזמין לציבור (כגון תגובות שבהן אתה מביע תמיכה במוצריה של Vertex או מתאר ניסיון שימוש בהם)
 • אם הינך מבקר במקום שבו נמצא משרד של Vertex, נאסוף מידע באמצעות טלוויזיה במעגל סגור (CCTV).
 • מידע אחר שתספק לנו (כגון בהודעות דוא”ל, במהלך שיחות טלפון, דרך אתרי האינטרנט או האפליקציות שלנו למכשירים ניידים או בכל צורת התכתבות אחרת, כגון סקרי חקר שוק, שתקיים עם Vertex או עם ספקי השירות שלה או עם שותפיה העסקיים)

 

השימוש שאנו עושים במידע אישי

אנו עשויים להשתמש במידע אישי לשם השגת המטרות הבאות, ובלבד ששימוש מעין זה מותר בחוק המקומי:

 • קיום תקשורת עימך בנוגע למוצרים ולשירותים שאנו מציעים, ולשם תגובה לבקשות, שאלות, הערות והצעות
 • ניתוח ההתקשרויות והאסטרטגיות שלנו ושיפורן (כולל באמצעות זיהוי המועד שבו הודעות דוא”ל ששלחנו אליך התקבלו ונקראו, וגם באמצעות זיהוי אינטראקציות שלך עימנו כולל באתרי האינטרנט והאפליקציות שלנו למכשירים ניידים)
 • הפעלתם, הערכתם, אבטחתם ושיפורם של העסק שלנו (כולל האתרים הפיזיים שבהם יושבים המשרדים שלנו), אתרי האינטרנט שלנו והאפליקציות שלנו להתקנים ניידים, וכל מוצר או שירות אחר שאנו מציעים (כולל לשם מחקר ופיתוח של מוצרים ושירותים חדשים)
 • התאמתו האישית של התוכן שאנו מציגים ושולחים לך בהתקשרויות שלנו ובאתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים
 • פיתוחן, התאמתן האישית והוצאתן לפועל של פעילויות שיווק, מכירה וניהול קשרי לקוחות, כולל לשם מסירת תוכניות וחומרים
 • ביצוע סקרים ומחקרי שוק אחרים וניתוחם
 • גיוס עובדים לניסויים קליניים וביצועם, עריכתם וניהולם של ניסויים קליניים
 • מעקב אחר חששות שנוגעים לבטיחות ולאיכות המוצר ותגובה אליהם (כולל החזרי מוצר)
 • ציות לחובות ניטור ודיווח רגולטוריות (כולל אלה שקשורות לאירועים חריגים, תלונות בנוגע למוצר, שקיפות בנוגע לתשלומים לאנשי מקצוע בתחום הבריאות ובטיחות מטופלים)
 • ניתוח השימוש שנעשה במוצרינו
 • תמיכה, ביצוע וסידור נסיעות ועניינים לוגיסטיים אחרים עבור יוזמות שקשורות לבריאות הציבור, ימי עיון, כנסים ואירועים מדעיים, קהילתיים וחינוכיים ואירועי מתנדבים, כולל כאלה שמתקיימים במשרדיה של Vertex
 • הוצאה לפועל של תוכניות היענות לטיפול תרופתי
 • ניהול הגישה למוצרינו, כולל במקומות שבהם הגישה מוגבלת בחוק לרופאים מורשים
 • ביצוע מחקרים אקדמיים ואחרים
 • אם הינך צד שלישי שעימו יש לנו מערכת יחסים חוזית, לשם הוצאתם לפועל ואכיפתם של התנאים וההתניות החוזיים שלהם כפופה מערכת היחסים שלנו עימך וכן, כאשר הדבר רלוונטי, ביצוע תשלום עבורך בגין שירותים שהוגדרו או הוסכמו קודם לכן.
 • הגדרתן וניהולן של פעילויות ליצירת קשרים עם מטופלים ותוכניות לתמיכה במטופלים (כולל כדי לספק השתתפות עצמית וסיוע כספי נוסף היכן שזמין)
 • זיהוי אנשי מקצוע בתחום הבריאות, כולל מובילי דעת קהל ומומחים חיצוניים, קיום קשרי גומלין עימם ויצירת קשר עימם
 • מתן מלגות ומענקים
 • כתיבת חומרים אקדמיים וחומרי קידום מכירות
 • ציות לדרישות החוק או לדרישות רגולטוריות, להליך משפטי או למדיניות החברה שלנו (כולל עקב בדיקת נאותות ופעילויות להתקשרות בחוזים)
 • הגנה מפני הונאה, פעילות בלתי חוקית (כגון מקרי פריצה לאתרי האינטרנט שלנו ולאפליקציות שלנו להתקנים ניידים או כל שימוש לרעה באלה) ותביעות וחבויות אחרות וכן זיהוי וחקירה של אלה ותגובה אליהם, כולל באמצעות אכיפת התנאים וההתניות שחלים על השירותים שאנו מספקים
 • הוצאה לפועל ושיפור של פעילויות הגיוס שלנו (כגון עיבוד מועמדויות למשרה, הערכת התאמתו של מועמד למשרה לפעילות העסקה, ניתוח מגמות וניטור סטטיסטיקות גיוס)

אנו עשויים לשמור כל מידע שאנו אוספים באופן מצטבר או לבצע אנונימיזציה שלו, כך שאותו מידע לא יוכל לשמש עוד לזיהויו של כל יחיד ספציפי. אנו עשויים להשתמש במידע זה, לחשוף אותו או לעבד אותו בכל דרך אחרת למטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו – כולל ניתוח היסטורי וסטטיסטי ותכנון עסקי – בלי הגבלה.

במצבים מסוימים, אנו עשויים לקיים הסכם או מערכת יחסים אחרים עמך בכל הנוגע לסוג מסוים של עיבוד שמבוצע לנתוניך, כגון אם אתה משתתף בתוכנית, פעילות, אירוע או ניסוי קליני מיוחדים. על מצבים אלה יחולו תנאים, הודעות פרטיות או טופסי הסכמה ספציפיים שיספקו מידע נוסף בנוגע לאופן שבו נעשה שימוש במידע שלך. אנו נכבד תנאים נוספים אלה בכל הנוגע למידע שלך ולכן, אנו ממליצים בחום שתקרא תנאים נוספים אלה לפני שתשתתף בכל תוכנית.

 

מידע אישי שאנו חולקים עם אחרים

Vertex חולקת מידע אישי למטרות המפורטות בהודעת פרטיות זו, או בהודעת פרטיות "בזמן אמת" ספציפית שתימסר במועד שבו נאסוף את המידע.

סוגי היחידים או הישויות שעמם אנו חולקים מידע כוללים:

 • חברות מסונפות וחברות בת של Vertex
 • ספקי שירותים שמבצעים שירותים בשמנו, ובכלל זה:
  • ארגוני מחקר שעובדים תחת חוזה שמבצעים ניסויים קליניים בשמנו
  • ספקי שירותי אחסון וניתוח נתונים
  • שירות לקוחות (כולל מוקד המידע הרפואי שלנו) וספקי תמיכה למטופלים (כולל עבור דיווחים שקשורים לאיכות המוצר ולאירועים חריגים, סיוע בהשתתפות עצמית למטופלים, תוכניות היענות לטיפול תרופתי וכדומה)
  • ספקי שירותי החזר מוצר
  • ספקי טכנולוגיה (כולל תמיכה בטכנולוגיה, ספקי שירותי אירוח דואר אלקטרוני ורשת, ספקי טכנולוגיות שיווק ופרסום, ספקי שירותי דוא"ל והודעות טקסט, מפתחי אפליקציות להתקנים ניידים)
  • ארגוני תכנון אירועים ונסיעות שמסייעים להוציא לפועל תוכניות של Vertex
  • ספקי שירותי תשלום, משלוח וטיפול במשלוחים
 • גופי רגולציה ברחבי העולם, כנדרש בחוק, כולל בכל הקשור לניטור, בדיקה ואישור של המחקרים, המוצרים והשירותים שלנו ולדיווח על אירועים חריגים
 • שותפים שעמם אנו מפתחים מוצרים או שירותים במשותף
 • אנשי מקצוע בתחום הבריאות, חוקרים, אקדמאים וארגוני בריאות הציבור
 • מוציאים לאור

למעט אם הדבר אסור בחוק החל, אנו עשויים לחשוף מידע אישי כחלק מעסקה בה מעורבת החברה, כגון מיזוג, רכישה, ארגון מחדש, מיזם משותף או מימון או מכירה של נכסינו, והוא עשוי להימכר או להיות מועבר לצד שלישי כחלק מעסקה מעין זו. אנו עשויים גם לחשוף מידע אישי בפני ישות יורשת במקרה של פירוק, פשיטת רגל ומינוי כונס נכסים. לאחר מכירה או העברה מעין אלה, תוכל ליצור קשר עם המקבל עם כל שאלה שתהיה לך בנוגע לעיבודו של המידע האישי שלך.

כמו כן, אנו עשויים לחלוק את המידע שלך לשם ציות לדרישות חוקיות ורגולטוריות, וכדי למנוע הונאה, פעילות בלתי חוקית (כגון מקרי פריצה לאתרי האינטרנט שלנו ולאפליקציות שלנו להתקנים ניידים או כל שימוש לרעה באלה) ותביעות וחבויות אחרות.

 

קובצי Cookie ומידע אחר שנאסף באמצעים אוטומטיים

אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו העסקיים עשויים גם לאסוף מידע מסוים בנוגע לשימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים בעזרת אמצעים אוטומטיים, כגון קובצי Cookie, משואות רשת וטכנולוגיות אחרות ("מידע אוטומטי"). אנא עיין במדיניות השימוש בקובצי Cookie שלנו שמופיעה בסוף עמוד זה למידע נוסף בנוגע לקובצי Cookie. אנו, ספקי השירותים שלנו ושותפינו העסקיים, עשויים לאסוף מידע אוטומטי בנוגע לפעילויותיך ברשת האינטרנט לאורך זמן ובאתרים שלנו ושל צדדים שלישיים כאשר אתה עושה שימוש באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים, כולל כדי לשלוח תוכן הקשור לפרסום. בתחומי שיפוט שבהם מידע אוטומטי נחשב למידע אישי, או אם אנו נקשור בין מידע אוטומטי למידע אישי, כי אז אנו נתייחס למידע אוטומטי כמידע אישי בהתאם להוראותיה של הודעת פרטיות זו.

המידע שאנו אוספים באמצעים אוטומטיים כולל:

 • פרטים בנוגע להתקנים שבהם נעשה שימוש כדי להתחבר לאתרי האינטרנט שלנו או לאפליקציות שלנו להתקנים ניידים (כגון כתובת IP וסוג מערכת ההפעלה ודפדפן האינטרנט)
 • תאריכים ושעות שבהם משתמשים מבקרים באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים ועושים בהם שימוש
 • פרטים בנוגע לאינטראקציות שיש לך בנוגע  להודעות דוא"ל שאנו עשויים לשלוח אליך, לרבות הקישורים שעליהם אתה לוחץ והאינטראקציות שלך עם האתרים המקושרים שלנו, כאשר שהדבר מותר על פי חוק.
 • מידע בנוגע לשימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים (כגון התוכן שבו משתמשים צופים באתרי האינטרנט שלנו והאופן שבו משתמשים מנווטים בין דפי האינטרנט שלנו, או בנוגע לתכונות של האפליקציות להתקנים ניידים שלנו שבהן נעשה שימוש והאופן שבו משתמשים מנווטים בין מסכים באפליקציות להתקנים ניידים שלנו)
 • כתובות URL שמפנות מבקרים לאתרי האינטרנט שלנו
 • מונחי חיפוש שמשמשים לשם הגעה אל אתרי האינטרנט שלנו או לאפליקציות הניידות שלנו או לשם איתורם

דפדפני רשת עשויים להעניק למשתמשים באתרי האינטרנט שלנו את היכולת להשבית קבלה של סוגים מסוימים של קובצי Cookie; אולם, עם קובצי ה-Cookie מושבתים, חלק מהתכונות ומהתפקודים של אתרי האינטרנט שלנו עשויים שלא לפעול כראוי. תפריט ה"עזרה" ברוב דפדפני האינטרנט מכיל מידע בנוגע לאופן שבו ניתן להשבית קובצי Cookie, או שתוכל לבקר באתר www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ .

 

מידע ליחידים השוהים באזור הכלכלי האירופי ובבריטניה

Vertex Pharmaceuticals Incorporated היא לרוב הגוף השולט במידע בכל הנוגע לעיבודו של המידע האישי שלך. במקרים רבים, החברה המסונפת המקומית שעמה אתה יוצר קשר תשלוט במידע, בין אם לבדה או במשותף עםVertex Pharmaceuticals Incorporated. לרשימה של חברות מסונפות מקומיות ופרטי ההתקשרות שלהן, כולל גופים מקומיים ששולטים במידע באיחוד האירופי, לחץ כאן.

הבסיס המשפטי לעיבודו של מידע

בסעיף זה נציג את הבסיס המשפטי שעליו אנו מסתמכים לשם עיבודו של מידע אישי.

במקרים מסוימים, ל-Vertex יש עניין לגיטימי בעיבודו של המידע האישי שאנו אוספים, כמו לשם פיתוחם וניהולם של המוצרים והשירותים שלנו ולשם תמיכה בהם; לשם הפעלתם, הערכתם ושיפורם של עסקינו; לשם הוצאתם לפועל וניהולם של ניסויים קליניים ותוכניות ליצירת קשר עם מטופלים ולתמיכה במטופלים; לשם קידום מחקר אקדמי; לתמיכה בפעילויות הגיוס שלנו; או לשם הוצאתם לפועל של מכירה של נכסים או מיזוג או רכישה. אנו עשויים גם לעבד את המידע האישי שלך במידה שהדבר דרוש להגנה מפני עבירות פליליות, להגנה על החוק המקומי, ולשמירה על מקום עבודה בטוח עבור הצוות.

במקרים אחרים, Vertex מעבדת מידע אישי כדי לעמוד בחוזים שלנו עם שותפינו העסקיים, כגון אנשי מקצוע בתחום הבריאות או שותפים שמחזיקים במרשמים או שמפיצים מוצרים.

ייתכן שיהיה על Vertex לעבד מידע אישי כדי לבסס, לפעול או להגן על עצמה במקרה של הונאה, פעילות בלתי חוקית ותביעות וחבויות אחרות, כולל על ידי אכיפתם של התנאים וההתניות שחלים על השירותים שאנו מספקים.

עיבודו של מידע רפואי ואחר על ידי Vertex עשוי להידרש לשם עמידה במחויבויות החוקיות שלנו, מסיבות של עניין ציבורי בתחום הבריאות, או לשם מטרות מחקר מדעי או היסטורי, כגון בכל הנוגע לדיווח על אירועים חריגים או על אירועים שקשורים לבטיחות המוצר.

Vertex עשויה גם לעבד מידע אישי כפי שמותר במפורש בהוראות החוקים החלים, כמו למשל חוקים ותקנות המאשרים ל-Vertex לעבד מידע אישי למטרות ניסויים קליניים.

אם Vertex מסתמכת על הסכמה לשם עיבודו של המידע האישי שלך, אנו נבקש את הסכמתך במועד שבו נאסוף את המידע האישי שלך. למידע בנוגע לאופן שבו אנו מבקשים הסכמה, אנא עיין בסעיף "העדפות וזכויות פרטיות" בהודעת פרטיות זו.

 

העברות מידע בינלאומיות

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך למדינות שאינן המדינה שבה המידע נאסף במקור למטרות המפורטות בהודעת פרטיות זו. לדוגמה, אם אתה יושב מחוץ לארה"ב או לבריטניה, אנו בדרך כלל נעביר את המידע האישי שלך אל ארה"ב, שם יושב המטה הראשי של Vertex ואל בריטניה, שם יושב המטה הבינלאומי של Vertex. ייתכן שבמדינות שאליהן נעביר מידע אישי לא יחולו אותם חוקי הגנת מידע שחלים במדינה שבה מסרת את המידע לראשונה. כאשר אנו מעבירים מידע אישי מחוץ לגבולות המדינה, אנו לוקחים בחשבון מגוון רחב של דרישות שעלולות לחול על העברות מעין אלה.

ובפרט, אנו עשויים להעביר מידע מהאזור הכלכלי האירופי או מבריטניה אל:

 • מדינות שלגביהן הנציבות האירופית קבעה שהן מפעילות אמצעי הגנה מספקים על מידע אישי,
 • מדינות שלישיות שלגביהן הנציבות האירופית לא פרסמה החלטה בדבר דיות אמצעי ההגנה:
  • בכפוף לעמידתו של המקבל בסעיפים חוזיים סטנדרטיים, במגן הפרטיות האירופי-אמריקאי, או בכללים תאגידיים מחייבים,
  • בכפוף להסכמת היחידים נשואי המידע, או
  • בכל אופן אחר שמותר בהתאם לדרישות האזור הכלכלי האירופי, למשל כאשר ההעברה הכרחית מסיבות חשובות של עניין ציבורי (כגון דיווח על אירועים חריגים).
אפשרויות בחירה מקוונות בנוגע לפרטיות

רשתות פרסום

אנו תומכים בעקרונות הפיקוח העצמי של ה-DAA. אנו עובדים יחד עם מפרסמים, רשתות פרסום, שרתי פרסום וחברות ניתוח נתונים ("שותפי פרסום") שעושים שימוש בטכנולוגיות שונות כדי לאסוף מידע אוטומטי כדי להבין את השימוש שנעשה באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים, לנתח לאן מבקרים עוברים אחרי שהם עוזבים את אתרי האינטרנט שלנו ואת האפליקציות שלנו להתקנים ניידים כדי לספק פרסום רלוונטי. פרסומות אלה עשויות להופיע באתרי אינטרנט או בשירותים אחרים.

שותפי פרסום אלה עשויים לזהות יחיד ספציפי באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים לאורך זמן ולקשר בין מספר התקנים שבהם משתמש אותו אדם יחיד. למידע נוסף על האופן שבו שותפי פרסום משתמשים במידע שנאסף באמצעות טכנולוגיות אלה ועל האפשרויות הפתוחות בפניך שלא להסכים לקבל קובצי Cookie שחלק מהחברות הללו מיקמו באתרי האינטרנט שלנו ובאפליקציות שלנו להתקנים ניידים, אנא בקר בעמוד בקשת הסירוב של ה-DAA. אם אתה ניגש לאתרי האינטרנט או לאפליקציות להתקנים ניידים משטח האיחוד האירופי, אנא בקר בעמוד בקשת הסירוב של ה-EDAA ואם אתה מתחבר לאתרים מקנדה, אנא בקר בעמוד בקשת הסירוב של ה-DAAC.

בקשות הסירוב המפורטות לעיל הן ספציפיות להתקן ולדפדפן וייתכן שהן לא תפעלנה בכל ההתקנים. אם תבחר לסרב לאיסוף המידע באמצעות כל אחד מכלי הסירוב הללו, אין פירוש הדבר שתפסיק לראות פרסומות. במקום זאת, הפרסומות שיוצגו לך תהיינה מבוססות על האתר שבו אתה מבקר ולא על תחומי העניין שלך.

הודעות דואר אלקטרוני עם תוכן שיווקי

היכן שהדבר מותר בחוק, אנו עשויים לשלוח אליך מידע בנוגע למוצריה ושירותיה של Vertex בדואר אלקטרוני. תוכל לבטל את הרשמתך לקבלת חומר שיווקי או פרסומי אחר בדואר אלקטרוני מ-Vertex על ידי ביצוע הפעולות המפורטות בהודעת הדוא"ל עצמה. אולם, גם אם תבחר לסרב לקבל הודעות כאלה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח אליך הודעות שאינן שיווקיות (כגון מידע חשוב בנוגע לבטיחות המוצר, או בנוגע לשינויים בתנאי השימוש באתרי האינטרנט או באפליקציות שלנו להתקנים ניידים).

העדפות וזכויות פרטיות

ליחידים השוהים בתחומי שיפוט מסוימים, כגון האזור הכלכלי האירופי, נתונות זכויות ואפשרויות בחירה מסוימות על האופן שבו Vertex תעבד את המידע האישי שלהם. מינינו קצין אבטחת מידע ("DPO") כנקודת הממשק למימוש זכויות אלה. אנא עיין בסעיף "איך ליצור עמנו קשר" שמופיע להלן לפרטי יצירת הקשר עם ה-DPO. במקרים מסוימים שבהם ניתן לגשת למידע האישי שלך דרך פורטל או פלטפורמה מקוונים, תוכל לממש זכויות אלה במישרין באמצעות ביצוע הפעולות המפורטות בפורטל או בפלטפורמה.

שים לב שאם מימוש זכויות אלה מגביל את יכולתנו לעבד מידע אישי, ייתכן שלא נוכל לספק את מוצרינו או את שירותינו ליחידים שמממשים זכויות אלה, או לתקשר בכל אופן אחר כלשהו עם יחידים אלה בעתיד. כמו כן, זכויותייך ובחירותייך עשויות להיות מוגבלות במקרים מסוימים: למשל, אם תבקש למחוק מידע שאנו נדרשים לשמור על פי חוק, או שיש לנו אינטרסים לגיטימיים שמחייבים אותנו לשמור אותו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאמת את זהותו של כל יחיד בקשר לכל בקשה שנוגעת למידע אישי, כדי לסייע להבטיח שאנו מספקים את המידע ליחידים נשואי המידע, ומאפשרים אך ורק לאותם יחידים או לנציגיהם המוסמכים לממש זכויות שקשורות לאותו מידע.

למידע בנוגע לזכויות ולאפשרויות הבחירה שעומדות לרשותם של משתמשים בכל הנוגע לקובצי Cookie ומעקב מקוון, אנא עיין בסעיף "קובצי Cookie ומידע אחר שנאסף באמצעים אוטומטיים" שמופיע בהודעת פרטיות זו.

אנא שים לב כי לתושבי האזור הכלכלי האירופי עומדת גם הזכות להגיש תלונה לרשות המפקחת במדינה החברה שבה הם שוהים.

ביטול הסכמה

במקרים שבהם נתת לנו את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך, תוכל לבטל הסכמה זו באמצעות ביצוע הפעולות המופיעות בטופס ההסכמה מדעת שלך, או, לשם ביטול הרשמה לקבלת הודאות דוא"ל בעלות תוכן שיווקי, באמצעות ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף "הודעות דואר אלקטרוני עם חומר שיווקי" שמופיע מעלה. במקרים מסוימים, ביטול ההסכמה שנתת ל-Vertex להשתמש במידע האישי שלך או לחשוף אותו בפני אחרים יביא לכך ש-Vertex לא תוכל עוד לספק לך מוצרים או שירותים או ליצור עמך קשר בכל אופן אחר כלשהו.

גישה למידע אישי

תוכל לבקש לגשת למידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. אם ניענה לבקשתך, נספק לך עותק של המידע האישי שאנו מחזיקים על אודותיך במהלך העסקים הרגיל, בפורמט הנמצא בשימוש נפוץ. תוכל לבקש לתקן כל טעות שנפלה במידע האישי שלך. במידה המותרת בחוק החל, אנו עשויים לדחות את בקשתך לקבל גישה למידע האישי שלך או לתקן אותו. אם נדחה את בקשתך, אנו נודיע לך על הסיבה לדחיית הבקשה.

ניידות המידע האישי

תוכל לבקש שנעביר את המידע האישי שלך אל גוף אחר ששולט במידע. אנו עשויים לדחות את בקשתך, במידה המותרת בחוק החל. אם נדחה את בקשתך, אנו נודיע לך על הסיבה לדחיית הבקשה.

התנגדות לעיבודו של מידע אישי ובקשה למחיקתו

במידה המותרת בחוק החל, תוכל להתנגד בכל עת ומסיבות לגיטימיות לעיבודו של המידע האישי שלך, או לבקש שנמחק את המידע האישי שלך מרשומותינו. אנו עשויים לדחות את בקשתך, במידה המותרת בחוק החל. אם נדחה את בקשתך, אנו נודיע לך על הסיבה לדחיית הבקשה.

אנשי מקצוע בתחום הבריאות

הגישה לאותם חלקים בחלק מאתרי האינטרנט שלנו שמיועדים לאנשי מקצוע בתחום הבריאות מוגנת בסיסמה באמצעות ספק טכנולוגיית אימות משתמש מצד שלישי ("שירות אימות"). אם אתה איש מקצוע בתחום הבריאות וברצונך לגשת לחלק שמיועד לאנשי מקצוע בתחום הבריאות באתר אינטרנט מעין זה, עליך להירשם קודם לכן בשירות האימות. לאחר מכן תוכל להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה המאומתים שלך כדי לגשת לחלק שמיועד לאנשי מקצוע בתחום הבריאות באתר.

הליך הרשמה זה מתבצע באתר האינטרנט של ספק צד שלישי שמספק את שירות האימות, ואם אתה תושב האיחוד האירופי, אותו צד שלישי הוא "הגורם השולט במידע" עבור מידע זה. כאשר אתה נרשם לשירות האימות או משתמש בו כדי לגשת לאחד מאתרינו, שירות האימות יעביר את נתוני הרישום המוצפנים שלך אל השרתים של Vertex או של ספקי השירות שלה או של שותפיה העסקיים. אולם, Vertex או ספקי השירות של Vertex או שותפיה העסקיים לא יקבלו את המידע האישי שלך כחלק ממתן גישה לחלק שמיועד לאנשי מקצוע בתחום הבריאות.

 

שמירת מידע

אנו נשמור את המידע שלך אך ורק למשך אותו זמן שנחוץ לשם מימוש המטרה(ות) שלשמה(ן) המידע נאסף, בהתאם למטרה(ות) שלשמה(ן) המידע נאסף, אופי המידע, כל מערכת יחסים חוזית שעשויה לחול על שמירת המידע והמחויבויות החוקיות והרגולטוריות שלנו. לאחר תקופה זו אנו נשמיד את המידע שלך או שנבצע אנונימיזציה שלו, בהתאם לחוק החל.

 

איך אנו מגינים על מידע אישי

Vertex מחזיקה באמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים סבירים שנועדו להגן על המידע האישי שבו אנו מחזיקים מפני השמדה, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש בלתי מכוונים, בלתי חוקיים או בלתי מורשים. אולם, איננו יכולים להבטיח שהאמצעים שאנו מפעילים יבטיחו את ביטחונו של המידע האישי.

 

קישורים לאתרי אינטרנט ולתוכן של צד שלישי

לנוחותך ולידיעתך, אנו עשויים לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ולתוכן אחר שמסופק על ידי צדדים שלישיים שאינם בבעלותה של Vertex ואינם מופעלים על ידה. אתרי האינטרנט והתכנים של צדדים שלישיים שאליהם אנו עשויים לספק קישורים עשויים להחזיק בהודעות או במדיניות פרטיות נפרדות משל עצמם. Vertex אינה אחראית לנוהלי הפרטיות של כל ישות שבה היא אינה מחזיקה או שולטת.

 

עדכונים של הודעת הפרטיות שלנו

Vertex שומרת לעצמה את הזכות לשנות הודעת פרטיות זו בכל עת. כאשר אנו נעדכן את הודעת הפרטיות שלנו, אנו נודיע לך על השינויים שהוגדרו כמהותיים בהתאם לדרישות החוק החל על ידי עדכון תאריך הודעת פרטיות זו ומסירת הודעות נוספות בהתאם לדרישות החוק החל. אנו עשויים גם להודיע לך על שינויים בהודעת הפרטיות בדרכים אחרות, כגון באמצעות דוא"ל או אמצעי התקשרות אחרים שסיפקת לנו.

 

איך ליצור עמנו קשר

תוכל לפנות אלינו עם כל שאלה, הערה או תלונה בנוגע להודעת פרטיות זו או נהלי החברה שלנו, או כדי לבקש גישה למידע שלך או לבקש את תיקונו. בעת הגשת בקשה או תלונה, אנא מסור פרטים מספיקים (כולל מערכת היחסים שלך עמנו) וכל תיעוד רלוונטי. פרטי ההתקשרות של משרד הפרטיות הגלובלי שלנו וקצין אבטחת המידע הגלובלי שלנו עבור כל החברות המסונפות של Vertex למעט Vertex Pharmaceuticals (גרמניה) GmbH הם:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
לכבוד: Legal Department - Privacy Office
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
דוא"ל: privacy@vrtx.com

פרטי ההתקשרות של קצין אבטחת המידע של Vertex Pharmaceuticals (גרמניה) GmbHהם:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Germany)
דוא"ל: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

 

מדיניות השימוש בקובצי Cookie של Vertex

 

עדכון אחרון: 7 בדצמבר, 2018.

הסכמה

בעשותך שימוש באתר האינטרנט של Vertex, או בכל אתר אינטרנט אחר (כולל אתרי אינטרנט מותאמים לשימוש בהתקנים ניידים) שבבעלותה או בשליטתה של Vertex שמכיל קישור למדיניות שימוש בקובצי Cookie זו (להלן יחדיו: "אתר האינטרנט"), אתה מסכים לשימוש בקובצי Cookie בהתאם להוראותיה של מדיניות שימוש בקובצי Cookie זו.

מהם קובצי Cookie?

קובצי Cookie הם קובצי נתונים קטנים שדפדפן האינטרנט שלך מאחסן בהתקן שלך לבקשתם של אתרי אינטרנט מסוימים. בכל פעם שתבקר שוב בדומיין שממנו הגיעו קובצי ה-Cookie במקור, קבצים אלה יישלחו אליו. רוב דפי האינטרנט מכילים רכיבים ממספר רב של דומיינים, כך שכאשר אתה מבקר באתר, הדפדפן שלך עשוי לקבל קובצי Cookie ממספר מקורות.

קובצי Cookie שימושיים מכיוון שהם מאפשרים לאתר אינטרנט לזהות את ההתקן של משתמש מסוים. קובצי Cookie מאפשרים לנווט ביעילות בין דפי אינטרנט, לזכור העדפות ובאופן כללי לשפר את חוויית המשתמש. ניתן גם להשתמש בהם כדי להתאים אישית פרסומות לתחומי העניין שלך באמצעות מעקב אחר פעילות הדפדפן שלך באתרי אינטרנט שונים.

ישנם שני סוגים עיקריים של קובצי Cookie שנמצאים בשימוש, קובצי Session Cookies וקובצי Cookie קבועים. קובצי Session Cookies נמחקים באופן אוטומטי כאשר אתה סוגר את הדפדפן שלך, וקובצי Cookie קבועים נשמרים בהתקן שלך לאחר סגירת הדפדפן (למשל, כדי לזכור את העדפותיך ולהשתמש בהן בביקורך הבא באתר). כל קובץ Cookie משתייך לרוב לאחת מכמה קטגוריות.

באילו סוגים של קובצי Cookie Vertex משתמשת?

קטגוריות קובצי ה-Cookie שבהם משתמשים Vertex וקבלניה מפורטים להלן.

קובצי Cookie הכרחיים

קובצי Cookie אלה חיוניים כדי לאפשר לך לנוע באתר האינטרנט ולהשתמש בתכונותיו. ללא קובצי Cookie אלה, לא ניתן יהיה לספק את השירותים שתבקש (כגון ניווט בין דפים).

קובצי Cookie לביצועים

אנו משתמשים בקובצי Cookie לניתוח נתונים כדי לנתח את השימוש שמבקרים עושים באתר האינטרנט שלנו וכדי לנטר את ביצועי אתר האינטרנט, כולל קובצי Cookie של Google Analytics. כך אנו יכולים לספק חוויית שימוש איכותית על ידי התאמה אישית של התוכן שאנו מציעים וזיהוי ותיקון מהירים של כל בעיה שצצה. לדוגמה, אנו עשויים להשתמש בקובצי Cookie לביצועים כדי לזהות את העמודים הפופולריים ביותר ואת השיטה היעילה ביותר לקשר בין דפים וכדי לקבוע מדוע בדפים מסוימים מתקבלות הודעות שגיאה. אנו עשויים גם להשתמש בקובצי Cookie אלה כדי להדגיש כתבות או שירותים באתר שלדעתנו יעניינו אותך על סמך השימוש שתעשה באתר. תוכל לבחור לסרב לשימוש ב-Google Analytics כאן.

קובצי Cookie שקשורים לתפקוד אתר האינטרנט

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לספק לך תפקודים מסוימים. לדוגמה, כדי לזכור בחירות שאתה עושה (כגון שם המשתמש שלך, השפה שלך או האזור שבו אתה נמצא), או כדי לזהות את הפלטפורמה שממנה אתה מתחבר לאתר וכדי לספק מאפיינים משופרים ומותאמים אישית יותר. קובצי Cookie אלה אינם משמשים למעקב אחר גלישתך באתרים אחרים.

השבתת קובצי ה-Cookie

אם אינך מסכים לשימוש בקובצי Cookie שאינם חיוניים לחלוטין, תוכל להשבית אותם על ידי ביצוע ההנחיות המוצגות בדפדפן שלך, כפי שמוסבר באתר http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. שים לב שייתכן שכמה מהשירותים שאנו מציעים לא יפעלו כראוי אם קובצי ה-Cookie מושבתים. תוכל גם לבחור לסרב לשימוש בקובצי Cookie של צדדים שלישיים היכן שהדבר ניתן באמצעות שימוש בקישורים המופיעים במדיניות שימוש בקובצי Cookie זו.

בנוסף, כמה מספקי השירותים שלנו שמפעילים קובצי Cookie דרך האתר שלנו בשמנו עשויים להעמיד בפניך את האפשרות לסרב להפעלתם של קובצי Cookie באמצעות כלי הסירוב לצרכנים של ה-Network Advertising Initiative, כלי הסירוב לצרכנים של ה-European Interactive }Digital Advertising Alliance, או Digital Advertising Alliance’s Consumer Choice Page.

מדיניות השימוש בקובצי Cookie אינה חלה על אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

שים לב שמדיניות השימוש בקובצי Cookie זו אינו חלה על קובצי ה-Cookie שבהם נעשה שימוש באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים שעשויים להיות מקושרים לאתר אינטרנט זה, ואיננו נושאים בכל אחריות לשימוש בקבצים אלה.

שינויים במדיניות השימוש בקובצי Cookie

אנו עשויים לעדכן את מדיניות השימוש בקובצי Cookie זו ואנו ממליצים בפניך לעיין במדיניות מעת לעת כדי להישאר מעודכן בנוגע לאופן שבו אנו משתמשים בקובצי Cookie.

 

ישויות של חברת Vertex שעליהן חלה הודעה זו
 1. ארה"ב: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, בכתובת 50 Northern Avenue, Boston, Massachusetts, United States of America 02210

 2. קנדה: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, בכתובת 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8

 3. אוסטרליה: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd. בכתובת 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australia

 4. ברזיל: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., בכתובת Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo

 5. שווייץ: חברת Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, שמשרדיה ממוקמים בכתובת Baarerstrasse 88, 6300 Zug, שווייץ

 6. צ'כיה: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., located at Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Prague 4, Czech Republic

 7. איטליה: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, בכתובת 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma, Italy

 8. צרפת: Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, בכתובת 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paris, France

 9. גרמניה: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, בכתובת Sonnenstrasse 19, 80331, Munich, Germany

 10. ספרד: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., בכתובת Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Spain

 11. הולנד: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., בכתובת Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem , the Netherlands

 12. אוסטריה: Vertex Pharmaceuticals GmbH, בכתובת Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wien Austria

 13. פורטוגל: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., בכתובת Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores Portugal

 14. שבדיה: Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, בכתובת Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm Sweden

 15. אירלנד: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, בכתובת 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2 Ireland

 16. בריטניה: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, בכתובת 2 Kingdom Street, 9th Floor, London W2 6BD United Kingdom

 17. דנמרק: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, שלוחה של Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited בדנמרק, בכתובת Bredgade 6,1 Floor, 1260 Copenhagen

 18. נורבגיה: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, שלוחה של Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited בנורבגיה, בכתובת P.O. Box 2734 Solli, 0204 Oslo, Norway

 19. יוון: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (חברה יוונית בערבון מוגבל), שמשרדיה ממוקמים בכתובת 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Greece

 20. פולין: Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., בכתובת Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warsaw, Poland