Vertex Privacy Notice (Norwegian | Norsk)

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 8. juli 2019

Denne Personvernerklæringen beskriver personvernspraksisen til Vertex Pharmaceuticals Incorporated og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, inkludert, men ikke begrenset til, enhetene som er angitt her (samlet, «Vertex»). Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan vi innhenter, bruker, deler og ellers behandler personopplysninger, og forklarer rettighetene og valgene som finnes for enkeltpersoner med hensyn til deres informasjon.

Vertex kan gi ytterligere personvernerklæringer til enkeltpersoner på det tidspunktet vi innhenter dataene. For eksempel gir vi en spesifikk personvernerklæring til deltakere i kliniske forsøk, som beskriver vår personvernspraksis i forbindelse med kliniske forsøk. Denne typen «in-time»-varsel styrer hvordan vi kan behandle informasjonen du gir oss på det tidspunktet.

Merk at denne Personvernerklæringen ikke gjelder for Vertex’ behandling av data om ansatte og underleverandører.

Klikk på lenkene under for å gå rett til ulike avsnittene i Personvernerklæringen:

Personopplysninger vi innhenter

Hvem vi innhenter personopplysninger om

Vi innhenter personopplysninger om følgende typer enkeltpersoner: deltakere i kliniske forsøk, pasienter, pasienters familiemedlemmer, omsorgspersoner eller advokater, leger og annet helsepersonell, kliniske utredere, forskere, apotekere, entreprenører, konsulenter, jobbsøkere, frivillige, personer som besøker lokalene våre og andre personer som samhandler direkte med Vertex eller dets tjenesteleverandører eller forretningspartnere, inkludert brukere av nettsteder og mobile applikasjoner.

Hvordan vi innhenter personopplysninger

Vi innhenter personopplysninger:

 • Direkte fra enkeltpersoner
 • Gjennom våre nettsteder og mobilapplikasjoner
 • Fra helsepersonell
 • Fra kontraherte forskningsorganisasjoner og forskere på kliniske forsøk
 • Fra myndigheter og offentlige registre
 • Fra tredjeparters tjenesteleverandører, databehandlere og forretningspartnere
 • Fra bransje- og pasientgrupper og -foreninger
 • Fra sosiale medier og andre offentlige fora (inkludert informasjon om bivirkninger og klager på produktkvalitet)
 • Fra rekrutterere

Hvilke typer personopplysninger vi innhenter

Hvilke typer personopplysninger vi innhenter og deler, avhenger av hvilken type forhold du har til Vertex og kravene i det gjeldende lovverket. Vi innhenter følgende typer personopplysninger:

 • Informasjon om helse og medisinske opplysninger (som medisinsk forsikring, informasjon om fysiske og psykiske helsemessige forhold og diagnoser, behandlinger for medisinske tilstander, genetisk informasjon, familiemedisinsk historikk og medisiner som enkeltpersoner tar, inkludert dosering, timing og hyppighet) som vi innhenter i forbindelse med håndtering av kliniske forsøk, forskning, pasientstøtteprogrammer, distribuering og markedsføring av våre produkter, administrering av medfølende bruk og utvidede tilgangsprogrammer, og sporing av bivirkningsrapporter
 • Person- og bedriftkontaktinformasjon og preferanser (f.eks. navn, jobbtittel og arbeidsgivernavn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og nødkontaktinformasjon)
 • Biologisk og demografisk informasjon (f.eks. fødselsdato, alder, kjønn, sivilstand og opplysninger om foreldre eller verger)
 • Profesjonelle kvalifikasjoner, pedagogisk og profesjonell historikk, institusjonelle og offentlige tilknytninger, bakgrunnskontroller, prestasjonsvurderinger, kvalifikasjons- og personlighetsvurderinger og informasjon av typen som finnes på CV-er og arbeidshistorikk (f.eks. arbeidserfaring, utdannelse, lønn og språkkunnskaper)
 • Hvis du er en tredjepart som vi har eller som vi vurderer å utforme et kontraktsforhold til, for eksempel en helsefagarbeider, innhenter vi offentlig tilgjengelig informasjon knyttet til praksisen din, som lisensinformasjon, regulatorisk historikk, tidligere rettstvister og regulatoriske saksbehandlinger og annen aktsomhetsrelatert informasjon
 • Betalingsrelatert informasjon som vi trenger for å betale for profesjonelle tjenester, f.eks. rådgivning, som enkeltpersoner kan gi oss (f.eks. skatteidentifikasjonsnummer og økonomisk kontoinformasjon)
 • Hvis du er helsepersonell, vil vi innhente informasjon om programmene og aktivitetene du har deltatt i, våre samhandlinger med deg, dine utgivelser av resept for våre produkter og avtaler du har inngått med oss
 • Brukernavn og passord som du velger i forbindelse med opprettelse av en konto for nettstedet eller mobilapplikasjonen
 • Bilde av deg, ditt navn på sosiale medier eller digital eller elektronisk signatur
 • Offentlig tilgjengelig informasjon (f.eks. kommentarer som beskriver støtte til og erfaring med Vertex-produkter)
 • Hvis du er en besøkende i et Vertex-lokale, innhenter vi informasjon gjennom overvåkningskamera (CCTV)
 • Annen informasjon du gir oss (f.eks. i e-post, telefonsamtaler via våre nettsteder eller mobilapplikasjoner eller annen korrespondanse, f.eks. markedsundersøkelser, med Vertex eller våre tjenesteleverandører og forretningspartnere)

 

Vår bruk av personopplysninger

Vi kan bruke personopplysninger til følgende formål, forutsatt at slik bruk er tillatt i henhold til lokale lover:

 • Kommunikasjon med deg om produktene og tjenestene vi tilbyr, og svar på forespørsler, henvendelser, kommentarer og forslag
 • Analysering og forbedring av vår kommunikasjon og strategier (inkludert ved å identifisere når e-poster som er sendt til deg har blitt mottatt og lest, samt samhandlinger med oss på våre nettsteder og mobilapplikasjoner)
 • Drift, evaluering, sikring og forbedring av virksomheten vår (herunder våre fysiske kontorer), våre nettsteder og mobilapplikasjoner, samt andre produkter og tjenester som tilbys av oss (inkludert for å forske på og utvikle nye produkter og tjenester)
 • Tilpasning av innholdet vi viser og sender til deg i vår kommunikasjon og på nettstedene og i mobilapplikasjonene våre
 • Utvikling, persontilpasning og utføring av administrasjonsaktiviteter knyttet til salg, markedsføring og kundeforhold, inkludert levering av programmer og materialer
 • Administrering og analysering av undersøkelser og annen markedsrelatert forskning
 • Bemanning, tilrettelegging, utføring og administrering av kliniske forsøk
 • Sporing og svar på problemer knyttet til sikkerhet og produktkvalitet (herunder tilbakekalling av produkter)
 • Samsvar med regulerende overvåkning og rapporteringsforpliktelser (bl.a. knyttet til bivirkninger, produktklager, kostnadstransparens og pasientsikkerhet)
 • Analysering av bruken av våre produkter
 • Støtte, tilrettelegging og arrangering av reise og annen logistikk for offentlige helsetiltak, symposier, konferanser og vitenskapelige, pedagogiske, lokalsamfunnsrelaterte og frivillige arrangementer, herunder dem i Vertex-kontorene
 • Tilrettelegging av programmer for følging av medisinering
 • Administrering av tilgang til våre produkter, inkludert der loven begrenser tilgangen av disse til lisensierte leger.
 • Tilrettelegging av akademisk og annen forskning og studier
 • Hvis du er en tredjepart som vi har et kontraktsforhold til, gjelder utførelse og håndheving av kontraktsvilkårene og -betingelsene som regulerer forholdet vårt med deg, der det er aktuelt, og å betale deg for definerte eller avtalte tjenester
 • Definering og administrering av hensiktsmessige programmer for pasientdeltakelse og pasientstøtte (inkludert for økonomiske bidrag og økonomisk assistanse der det er tilgjengelig)
 • Identifisering, samhandling og engasjering av helsepersonell, inkludert tankeledere og eksterne eksperter
 • Tildeling av stipend
 • Attribuering av forfatterskap for akademiske materialer og salgsfremmende materialer
 • Samsvar med juridiske og lovmessige krav, rettsprosesser og selskapets retningslinjer (inkludert aktiviteter knyttet til selskapsgjennomgang og kontrakter)
 • Beskyttelse mot, identifisering av, etterforskning av og svar på bedrageri, ulovlige aktiviteter (f.eks. hacking og misbruk av våre nettsteder og mobilapplikasjoner) og krav og annet ansvar, herunder ved å håndheve vilkårene som styrer tjenestene vi tilbyr
 • Tilrettelegging og forbedring av våre rekrutteringsaktiviteter (f.eks. ved behandling av jobbsøknader, evaluering av arbeidssøkere for en sysselsettingsaktivitet, analysering av trender og overvåkning av rekrutteringsstatistikk)

Vi kan samle og/eller fjerne identifikasjon av all informasjon vi innhenter, slik at informasjonen ikke lenger identifiserer en bestemt enkeltperson. Vi kan bruke, utgi og på andre måter behandle slike opplysninger for våre egne, legitime forretningsformål – inkludert historisk og statistisk analyse og forretningsplanlegging – uten begrensninger.

I enkelte situasjoner kan vi ha egne avtaler eller forhold til deg, med hensyn til en bestemt type behandling av dine opplysninger, for eksempel hvis du deltar i et spesielt program, aktivitet, begivenhet eller klinisk undersøkelse. Disse situasjonene blir styrt av bestemte vilkår, personvernerklæringer eller samtykkeskjemaer som gir ytterligere informasjon om hvordan vi skal bruke opplysningene dine. Vi vil respektere disse tilleggsvilkårene for opplysningene dine, og vi anbefaler derfor på det sterkeste at du leser gjennom tilleggsvilkårene før du deltar i programmer.

 

Personopplysninger vi deler

Vertex deler personopplysninger for de formålene som beskrives i denne Personvernerklæringen, eller gjennom en spesifikk «in-time»-Personvernerklæring på det tidspunktet vi innhenter opplysningene.

Vi deler bl.a. personopplysninger med følgende typer enkeltpersoner og enheter:

 • Selskaper tilknyttet og datterselskaper av Vertex
 • Tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne, inkludert:
  • Kontraherte forskningsorganisasjoner som utfører kliniske forsøk på våre vegne
  • Leverandører av datalagring og analyse
  • Kundestøtte (inkludert vår medisinske informasjonstelefon) og leverandører av pasientstøtte (inkludert for produktkvalitet og bivirkningsrapportering, pasientkompensasjon, programmer for følging av medisinering osv.)
  • Tjenesteleverandører for tilbakekalling av produkter
  • Teknologileverandører (inkludert teknologisk brukerstøtte, leverandører av e-post og webhosting, markedsførings- og reklameteknologi, e-post og tekstkommunikasjon og mobilapputviklere)
  • Leverandører av begivenhetsplanlegging og reise, som legger til rette for Vertex’ programmer
  • Leverandører av betalings-, frakt- og leveringstjenester
 • Tilsynsmyndigheter over hele verden, som foreskrevet ved lov, inkludert i forbindelse med overvåkning, gjennomgang og godkjenning av våre studier, produkter og tjenester og rapportering av bivirkninger
 • Partnere som vi samarbeider med om produktutvikling og tjenester
 • Helsepersonell, forskere, akademikere og offentlige helseorganisasjoner
 • Utgivere:

Med mindre det er forbudt i henhold til gjeldende lov, kan vi dele personopplysninger som et ledd i bedriftens forretningstransaksjoner, f.eks. ved fusjon, oppkjøp, omorganisering, fellesprosjekt eller finansiering eller salg av våre aktiva, og disse kan selges eller overføres til en tredjepart som del i en slik transaksjoner. Vi kan også dele personopplysninger med etterfølgende enheter ved konkurs, insolvens eller bobestyring. Etter et slikt salg eller overføring kan du kontakte mottakeren med eventuelle henvendelser om behandlingen av personopplysningene.

I tillegg kan vi dele opplysningene dine for å overholde juridiske og lovmessige krav og for å beskytte mot svindel, ulovlig aktivitet (f.eks. ved å identifisere og reagere på hacking eller misbruk av våre nettsteder og mobilapplikasjoner), krav og andre forpliktelser.

Informasjonskapsler og annen informasjon vi innhenter automatisk

Vi, våre tjenesteleverandører og våre samarbeidspartnere kan også samle inn visse opplysninger om bruken av våre nettsteder og mobilapplikasjoner på tillatte måter, for eksempel gjennom informasjonskapsler, webbeacons og annen teknologi («autorisert informasjon»). Se våre retningslinjer for informasjonskapsler nederst på denne siden for ytterligere informasjon om informasjonskapsler. Vi og våre tjenesteleverandører og samarbeidspartnere kan innhente automatisert informasjon om dine aktiviteter på nett over tid og på våre egne og tredjeparters nettsteder, når du bruker våre nettsteder og mobilapplikasjoner, inkludert levering av annonserelatert innhold. I jurisdiksjoner der automatisert informasjon anses som personopplysninger, eller hvis vi knytter automatisert informasjon til personopplysninger, behandler vi automatisert informasjon som personopplysninger, i samsvar med denne Personvernerklæringen.

Vi innhenter bl.a. følgende informasjon automatisk:

 • Detaljer om enhetene som brukes til å få tilgang til våre nettsteder eller mobilapplikasjoner (for eksempel IP-adressen og typen operativsystem og nettleser)
 • Datoer og tidspunkt for besøk til og bruk av våre nettsteder og mobilapplikasjoner
 • Informasjon om dine samhandlinger med e-poster som vi kan komme til å sende deg, herunder lenker du klikker på og dine samhandlinger med våre lenkede nettsteder der dette er tillatt i lovverket
 • Informasjon om hvordan våre nettsteder og mobileapplikasjoner brukes (slike som innholdet some er vist på våre nettsteder og hvordan brukere navigerer mellom nettsidene våre eller funksjonene i våre mobilapplikasjoner some er brukt og hvordan brukerne navigerer mellom skjermer på våre mobilapplikasjoner
 • Nettstedsadresser som henviser besøkende til våre nettsteder
 • Søkeord som brukes til å nå våre nettsteder eller finne våre mobilapplikasjoner

Nettlesere kan tilby brukere av nettstedene våre muligheten til å deaktivere enkelte typer informasjonskapsler, men hvis informasjonskapsler er deaktivert, vil enkelte funksjoner på nettstedene ikke nødvendigvis fungere slik de skal. Hjelp-menyen på de fleste nettlesere inneholder informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler, eller du kan gå til www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/.

 

Informasjon for personer i EØS-området og Storbritannia

Vertex Pharmaceuticals Incorporated er generelt dataansvarlig med hensyn til behandling av dine data. I mange tilfeller vil den lokale filialen du samhandler være en dataansvarlig, enten alene eller sammen med Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Du finner en liste over og kontaktinformasjon for lokale tilknyttede selskaper, inkludert lokale dataansvarlige i EU, ved å klikke her.

Juridisk grunnlag for databehandling

I dette avsnittet identifiserer vi det juridiske grunnlaget vi støtter oss på for behandling av personopplysninger.

I noen tilfeller har Vertex en legitim interesse av å behandle personopplysningene vi innhenter, for eksempel for å utvikle, administrere og støtte våre produkter og tjenester; å drive, evaluere og forbedre vår virksomhet, tilrettelegge for og administrere kliniske studier og andre pasientforespørsler og engasjementsprogrammer; å fremme vitenskapelig forskning; å støtte rekrutteringsaktiviteter eller for å tilrettelegge for salg av aktiva, fusjonering eller oppkjøp. Vi kan også behandle personopplysningene dine etter behov for beskyttelse mot kriminelle handlinger, overholdelse av nasjonale love og opprettholdelse av en trygg arbeidsplass for personalet.

I andre tilfeller behandler Vertex personopplysninger for å oppfylle våre kontrakter med våre samarbeidspartnere, for eksempel helsepersonell eller samarbeidspartnere som opprettholder registre eller distribuerer våre produkter.

Det kan også være nødvendig for Vertex å behandle personopplysninger for å etablere, utøve eller forsvare seg mot svindel, ulovlig aktivitet og krav og andre forpliktelser, herunder ved å håndheve vilkårene som styrer tjenestene vi tilbyr.

Vertex’ behandling av enkelte helsemessige og andre tilknyttede opplysninger kan være nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser og av hensyn til allmennhetens interesser på helseområdet eller for vitenskapelige eller historiske forskningsformål, for eksempel med hensyn til bivirkninger og produktsikkerhetsrapportering.

Vertex kan også behandle personopplysninger slik det spesifikt tillates av gjeldende juridiske krav, for eksempel lover og forskrifter som tillater Vertex å behandle personopplysninger med henblikk på kliniske forsøk.

Hvis Vertex trenger samtykke for å behandle personopplysningene dine, vil vi be om slikt samtykke i det vi innhenter personopplysningene. For informasjon om hvordan du trekker tilbake samtykke, henvises det til avsnittet «Personverninnstillinger og rettigheter» i denne Personvernerklæringen.

 

Internasjonal dataoverføring

Vi kan overføre dine personopplysninger til andre land enn det landet der dataene først ble innhentet, for de formål som beskrives i denne Personvernerklæringen. For eksempel: Hvis du befinner deg utenfor USA eller Storbritannia, vil vi som regel overføre personopplysningene dine til USA, der Vertex har sitt hovedkontor, og Storbritannia, der Verter har sitt internasjonale hovedkontor. Landene vi overfører personopplysninger til, har ikke nødvendigvis de samme datavernlovene som landet der du først oppgav informasjonen. Når vi overfører informasjon over landegrenser, tar vi hensyn til en rekke krav som gjelder for slike overføringer.

Spesifikt kan vi overføre personopplysninger fra EØS-området og Storbritannia til:

 • Land som Europakommisjonen anser for å beskytte personopplysninger på en tilfredsstillende måte,
 • Tredjeland der Europakommisjonen ikke har utstedt noen beslutning om tilstrekkelighet:
  • I henhold til mottakerens overholdelse av standard kontraktsklausuler, EU-US Privacy Shield, eller Binding Corporate Rules,
  • I samsvar med samtykke fra personen opplysningene omhandler, eller
  • Som ellers tillatt i henhold til gjeldende EØS-krav, for eksempel der overføringen er nødvendig av viktige grunner for offentlige interesser (som uønsket hendelsesrapportering).

 

Personvernvalg på nett

Reklamering

Vi støtter egenreguleringsprinsippene fra Digital Advertising Alliance («DAA»). Vi samarbeider med annonsører, annonseringsnettverk, annonseringsservere og analyseselskaper («annonsepartnere») som bruker ulike teknologier for å samle inn automatisert informasjon, for å forstå hvordan våre nettsteder og mobilapper brukes, analysere hvor brukerne går etter at de går ut av våre nettsteder og mobilapper for å levere relevant reklame. Disse annonsene kan vises på andre nettsteder eller tjenester.

Disse annonsepartnerne kan gjenkjenne en bestemt person på tvers av tredjeparters nettsteder over tid, og knytte sammen ulike enheter som brukes av samme person. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan annonsepartnere bruker informasjonen som samles inn av disse teknologiene, og om dine muligheter til å ikke godta informasjonskapsler som er plassert av noen av disse selskapene på våre nettsteder og mobilapper, kan du gå til DAAs bortvelgingsside. Hvis du bruker nettstedene eller mobilappene fra EU-området, kan du gå til EDAAs bortvelgingsside. Hvis du bruker nettstedene fra Canada, kan du gå til DAACs bortvelgingsside.

Slik bortvelging som beskrives over, er enhets- og nettleserspesifikk og vil ikke nødvendigvis fungere på alle enheter. Hvis du velger å melde deg ut gjennom noen av disse bortvelgingsverktøyene, betyr det ikke at du ikke lenger vil se annonser. I stedet vil annonsene du ser være basert på nettstedet du besøker, ikke på dine interesser.

Markedsføring

Der det er lovlig, kan vi sende deg informasjon om Vertex’ produkter og tjenester på e-post. Du kan velge å ikke lenger motta markedsføringsmaterialer eller annet kommersielt innhold på e-post fra Vertex, ved å følge anvisningene i e-posten. Selv om du velger å ikke motta slik informasjon, forbeholder vi oss likevel retten til å sende deg ikke-markedsføringskommunikasjon (for eksempel viktig informasjon om produktsikkerhet eller endringer på nettstedet om vilkårene for mobilapplikasjoner).

Personverninnstillinger og rettigheter

Enkeltpersoner i enkelte jurisdiksjoner, for eksempel EØS-området, har visse rettigheter og valgmuligheter med hensyn til Vertex’ behandling av deres personopplysninger. Vi har utnevnt en datavernansvarlig (data protection officer, «DPO») som kontaktpunkt for utøvelse av disse rettighetene. Se avsnittet «Slik kontakter du oss» under for informasjon om hvordan du kontakter vår DPO. I enkelte tilfeller der dine personopplysninger er tilgjengelige gjennom en nettbasert portal eller plattform, vil du kunne utøve disse rettighetene direkte ved å følge anvisningene på portalen eller plattformen.

Merk at utøvelsen av disse rettighetene vil begrense våre muligheter til å behandle personopplysninger. Vi vil kanskje ikke kunne levere våre produkter eller tjenester til personer som utøver disse rettighetene, eller på andre måter samhandle med slike personer i fremtiden. I tillegg kan rettighetene og valgene dine være begrenset i visse tilfeller, for eksempel dersom du forespør sletting av informasjon som vi er lovpålagt eller har legitime interesser for å beholde.

Vi forbeholder oss retten til å verifisere identiteten til enkeltpersoner i forbindelse med forespørsler om personinformasjon, for å bidra til å sikre at vi yter den informasjonen til personer som informasjonen gjelder, og at det bare er disse personene, eller deres autoriserte representanter, som kan utøve rettigheter med hensyn til denne informasjonen.

For informasjon om rettigheter og valg som brukere har med hensyn til informasjonskapsler og nettsporing, henvises det til avsnittet «Informasjonskapsler og annen informasjon innhentet automatisk» i denne Personvernerklæringen.

Merk at innbyggere i EØS-området også har rett til å sende klage til tilsynsmyndighetene i sitt medlemsland.

Tilbaketrekking av samtykke

Der du har gitt oss samtykke til å behandle dine personopplysninger, kan du trekke tilbake slikt samtykke ved å følge anvisningene i skjemaet om informert samtykke, eller, for å avslutte abonnement på e-poster med markedsføringsinnhold, ved å følge anvisningene i avsnittet «E-poster med markedsføringsinnhold» over. Under enkelte omstendigheter vil tilbaketrekking av ditt samtykke til Vertex’ bruk eller deling av dine personlige opplysninger bety at Vertex ikke vil kunne levere produkter eller tjenester til deg, eller på andre måter samhandle med deg.

Adgang til personopplysninger

Du kan be om adgang til personopplysningene vi innehar om deg. Hvis vi godtar forespørselen, vil vi gi deg et eksemplar av personopplysningene vi har om deg etter vanlig forretningspraksis, i et vanlig format. Du kan be om å få rettet opp eventuelle feil i personopplysningene om deg. Vi kan avvise din forespørsel om tilgang eller retting av opplysningene, dersom gjeldende lov tillater det. Hvis vi avviser forespørselen, vil vi oppgi årsakene til dette.

Personopplysningenes mobilitet

Du kan be om at vi overfører dine personlige opplysninger til en annen datakontrollør. Vi kan avvise forespørselen, dersom gjeldende lov tillater det. Hvis vi avviser forespørselen, vil vi oppgi årsakene til dette.

Innsigelser mot og sletting av personopplysninger

I den grad gjeldende lov tillater det, kan du når som helst protestere mot, på legitimt grunnlag, behandling av dine personopplysninger, eller be om at vi fjerner personopplysningene dine fra våre arkiver. Vi kan avvise forespørselen, dersom gjeldende lov tillater det. Hvis vi avviser forespørselen, vil vi oppgi årsakene til dette.

Helsepersonell

Adgang til de delene av enkelte av nettstedene våre som er forbeholdt helsepersonell beskyttes med brukerautentiseringsteknologi fra en ekstern leverandør («autentiseringstjeneste»). Hvis du er helsepersonell og ønsker å få tilgang til de delene av slike nettsteder som er forbeholdt helsepersonell, må du først registrere deg på autentiseringstjenesten. Du vil da kunne bruke ditt autentiserte brukernavn og passord for å få tilgang til helsepersonell-områdene på nettstedet.

Denne registreringsprosedyren utføres på den eksterne autentiseringstjenestens nettsted, og hvis du er bosatt i EU, er det denne parten som er «datakontrollør» for disse dataene. Når du registrerer eller bruker godkjenningstjenesten for å få tilgang til et av våre nettsteder, vil godkjenningstjenesten automatisk sende dine krypterte registreringsdata til Vertex eller Vertex’ tjenesteleverandørers eller forretningspartneres servere. Vertex eller Vertex’ tjenesteleverandører eller forretningspartnere vil imidlertid ikke motta dine personopplysninger som en del av tilgangen til områdene forbeholdt helsepersonell.

 

Samtykke til dataoppbevaring

Vi beholder kun opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene informasjonen ble innhente for, avhengig av formålene som informasjonen ble samlet inn for, innholdets art, eventuelle kontraktsforhold som kan styre oppbevaring av dataene, og våre lovbestemte eller reguleringspålagte forpliktelser. Vi vil deretter destruere eller anonymisere opplysningene dine, i samsvar med gjeldende lover.

 

Slik beskytter vi personopplysninger

Vertex opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysningene vi innehar, mot utilsiktet, ulovlig eller uautorisert destruksjon, tap, endring, tilgang, deling og bruk. Vi kan imidlertid ikke garantere at de tiltakene vi gjennomfører vil sørge for sikkerheten til personopplysningene.

 

Lenker til nettsteder og tredjeparters innhold

For å gjøre det enklere for deg å finne informasjon, kan vi tilveiebringe koblinger til nettsteder og annet innhold fra tredjeparter som ikke eies eller drives av Vertex. Nettstedene og tredjepartsinnhold som vi lenker til, kan ha egne personvernerklæringer eller retningslinjer. Vertex er ikke ansvarlig for personvernpraksisen i enheter som vi ikke eier eller kontrollerer.

 

Oppdateringer til vår Personvernerklæring

Vertex forbeholder seg retten til å endre denne Personvernerklæringen når som helst. Når vi oppdaterer denne Personvernerklæringen, vil vi melde fra til deg om endringer som under gjeldende juridiske krav anses som betydelige, ved å oppdatere datoen for denne Personvernerklæringen og gi andre varsler i samsvar med gjeldende lover. Vi kan også melde fra til deg om endringer i Personvernerklæringen på andre måter, for eksempel via e-post eller annen kontaktinformasjon du har tilveiebragt.

 

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte oss med spørsmål, kommentarer eller klager på denne Personvernerklæringen eller vår personvernpraksis, eller for å be om tilgang til eller retting av opplysningene om deg. Når du hever en forespørsel eller klage, ber vi deg oppgi tilstrekelig informasjon (inkludert forholdet ditt med oss) og eventuell relevant dokumentasjon. Kontaktinformasjonen til vår globale personvernansvarlig og globale databeskyttelsesansvarlig for alle parter knyttet til Vertex, unntatt Vertex Pharmaceuticals (Tyskland) GmbH, er som følger:

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Attn: Juridisk avdeling – personvernansvarlig
50 Northern Avenue
Boston, MA 02210
E-post: privacy@vrtx.com

Kontaktopplysninger for databeskyttelsesansvarlig for Vertex Pharmaceuticals (Tyskland) GmbH er:

Holzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Str. 31
D-82152 Planegg (Tyskland)
E-post: dsb-vertex@holzhofer-consulting.de

 

VERTEX’ RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER

Sist oppdatert: 7. desember 2018.

Samtykke

Når du bruker Vertex-nettstedet og andre nettsteder (inkludert mobiloptimaliserte nettsteder) som eies eller kontrolleres av Vertex, og som lenker til disse retningslinjene for informasjonskapsler (samlet «nettstedet»), samtykker du i bruken av informasjonskapsler i samsvar med disse retningslinjene for informasjonskapsler.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små mengder data som nettleseren din lagrer på enheten din, på forespørsel fra enkelte nettsteder. Informasjonskapslene sendes deretter tilbake til avsenderdomenet når du senere besøker domenet igjen. De fleste nettsider inneholder elementer fra flere webdomener, så når du besøker nettstedet, kan nettleseren din motta informasjonskapsler fra flere kilder.

Informasjonskapler er nyttige, fordi de gjør det mulig for nettstedet å gjenkjenne brukerens enhet. Informasjonskapsler lar deg navigere effektivt mellom nettsteder, huske innstillingene dine og generelt gi deg en bedre brukeropplevelse. De kan også brukes til å skreddersy annonsering i samsvar med dine interesser, ved å spore din aktivitet på tvers av nettsteder.

Det brukes to primære typer informasjonskapsler. Disse er øktbaserte informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. Øktbaserte informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren, mens vedvarende informasjonskapsler blir værende på enheten, selv etter at nettleseren er lukket (for eksempel for å huske innstillingene dine når du returnerer til nettstedet). Hver informasjonskapsel hører vanligvis til i flere kategorier.

Hvilke typer informasjonskapsler bruker Vertex?

Under finner du en beskrivelse av kategoriene av informasjonskapsler Vertex og deres underleverandører bruker.

Strengt nødvendige informasjonskapsler

Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at du skal kunne navigere på nettstedet og bruke funksjonene. Uten disse informasjonskapslene kan vi ikke levere tjenester du har bedt om (for eksempel navigasjon mellom nettsider).

Ytelses-informasjonskapsler

Vi bruker analyse-informasjonskapsler til å analysere hvordan våre besøkende bruker nettstedet og til å overvåke nettstedets ytelse, bl.a. gjennom Google Analytics. Det gjør det mulig for oss å tilby en opplevelse av høy kvalitet, ved å tilpasse tilbudet og raskt identifisere og fikse problemer som kan oppstå. Vi kan for eksempel bruke ytelses-informasjonskapsler til å holde styr på hvilke sider som er mest populære, hvordan de mest effektivt kan lenkes til og hvorfor enkelte sider gir feilmeldinger. Vi kan også bruke disse informasjonskapslene til å fremheve artikler eller nettstedstjenester vi tror du kan ha interesse av, basert på din bruk av nettstedet. Du kan velge bort Google Analytics her.

Nettstedets funksjons-informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne tilby deg bestemte funksjoner. For eksempel for å huske hvilke valg du har tatt (som f.eks. brukernavn, språk og hvilken region du befinner deg i), eller for å gjenkjenne plattformen du bruker nettstedet fra, og for å gi forbedrede og mer personlige funksjoner. Disse informasjonskapslene brukes ikke til å spore din bruk av andre nettsteder.

Deaktivering av informasjonskapsler

Hvis du ikke godtar bruken av informasjonskapsler som ikke er strengt nødvendige, kan du deaktivere dem ved å følge instruksjonene for nettleseren din som forklart ved http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Vær oppmerksom på at noen av våre tjenester kanskje ikke fungerer som de skal, hvis informasjonskapsler er deaktivert. Du kan også velge bort tredjeparters informasjonskapsler der de er tilgjengelige, ved hjelp av lenkene som er angitt i disse retningslinjene for informasjonskapsler.

Videre kan noen av våre tjenesteleverandører som angir informasjonskapsler via vårt nettsted på våre vegne gjøre det mulig å ekskludere informasjonskapsler via Network Advertising Initiative‘s forbrukeroptimaliseringsverktøy, European Interactive Digital Advertising Alliances bortvelgingsverktøy, eller Digital Advertising Alliance Consumer Choice Page.

Retningslinjene for informasjonskapsler dekker ikke tredjeparters nettsteder

Merk at disse retningslinjene for informasjonskapsler ikke gjelder for, og at vi ikke er ansvarlige for, tredjeparters praksis for informasjonskapsler der det lenkes til deres nettsteder fra dette nettstedet.

Endringer i retningslinjene for informasjonskapsler

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for informasjonskapsler, og vi oppfordrer deg til å lese gjennom retningslinjene fra tid til annen, for å holde deg informert om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

 

VERTEX’ KONSERNENHETER SOM DEKKES AV DENNE ERKLÆRINGEN
 1. USA: Vertex Pharmaceuticals Incorporated, med besøksadresse 50 Northern Avenue, Boston, Massachusetts, USA 02210

 2. Canada: Vertex Pharmaceuticals (Canada) Incorporated, med besøksadresse 20 Bay Street, Suite No. 1520, Toronto, Ontario, Canada M5J 2N8

 3. Australia: Vertex Pharmaceuticals (Australia) Pty. Ltd., med besøksadresse 601 Pacific Highway, Level 3 Suite 3, Sydney, NSW 2065, Australia

 4. Brasil: Vertex Farmacêutica do Brasil Ltda., med besøksadresse Rua Trindade, No. 125, Bloco 2, Jardim Margarida, 06730-000, Vargem Grande Paulista, São Paulo

 5. Sveits: Vertex Pharmaceuticals (CH) GmbH, med besøksadresse Baarerstrasse 88, 6300 Zug, Sveits

 6. Tsjekkia: Vertex Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o., med adresse Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, Tsjekkia

 7. Italia: Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.L, med besøksadresse 6 ° piano, Via Leonida Bissolati 76, 00187 Roma, Italia

 8. Frankrike: Vertex Pharmaceuticals (France) SAS, med besøksadresse 32 Rue des Mathurins, Floors 4&5, 75008, Paris, France

 9. Tyskland: Vertex Pharmaceuticals (Germany) GmbH, located at Sonnenstrasse 19, 80331, Munchen, Tyskland

 10. Spania: Vertex Pharmaceuticals (Spain), S.L., med besøksadresse Torre Serrano, calle Serrano n º 47-13º, 28001 Madrid, Spania

 11. Nederland: Vertex Pharmaceuticals (Netherlands) B.V., med besøksadresse Leidsevaart 20 2013 HA Haarlem, Nederland

 12. Østerrike: Vertex Pharmaceuticals GmbH, med besøksadresse Euro Plaza, Building H Lehrbachgasse 13 1120 Wien, Østerrike

 13. Portugal: Vertex Pharmaceuticals (Portugal) Unipessoal Lda., med besøksadresse Torre de Monsanto Rua Afonso Praça nº 30, 7º 1495-061 Miraflores, Portugal

 14. Sverige: Vertex Pharmaceuticals (Sweden) AB, med besøksadresse Torsgatan 13, 8 tr 111 23 Stockholm, Sverige

 15. Irland: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, med besøksadresse 26-32 Upper Pembroke St., Dublin 2 Ireland

 16. Storbritannia: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, med besøksadresse 2 Kingdom Street, 9th Floor, London W2 6BD, Storbritannia

 17. Danmark: Vertex Pharmaceuticals Denmark filial af Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, en dansk filial av Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, med besøksadresse Bredgade 6,1 Floor, 1260 København

 18. Norge: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited NUF, en norsk filial av Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited, med besøksadresse Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo, Norge

 19. Hellas: Vertex Pharmaceuticals Single Member Societe Anonyme (gresk aksjeselskap), med kontoradresse 62 Kifissias Avenue, 15124 Maroussi, Hellas

 20. Polen: Vertex Pharmaceuticals (Poland) sp. z.o.o., med besøksadresse Warsaw Financial Centre, Emilii Plater, nr 53, 00-113, Warszawa, Polen